نویسنده = یوسفی میانجی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 70-95

عبدالرضا یوسفی میانجی؛ حسین دهشیار؛ نوذر شفیعی؛ رحمت حاجی مینه