نویسنده = کریمی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. "بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل "

دوره 12، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 79-62

الهام کریمی؛ سهراب صلاحی؛ ابومحمد عسگرخانی