نویسنده = سید محمد تقی حسن زاده قره آغاجی
تعداد مقالات: 1
1. نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم2017

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 62-74

سید محمد تقی حسن زاده قره آغاجی؛ علی محمد فلاح زاده