نویسنده = علیپور گرجی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه جمهوری اسلامی ایران در موازنه سازی نرم روسیه در قبال آمریکا

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 1-30

محمود علیپور گرجی؛ عبدالمجید سیفی؛ محدثه روزبهانی


2. تأثیر گسترش گفتمان سلفی بوکوحرام بر ساختار امنیتی غرب آفریقا

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 51-75

محمود علیپور گرجی؛ حدیث قائد رحمتی