نویسنده = عبدالرضا عالیشاهی
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه و تحلیل بحران کرونا در ایالات متحده با تاکید بر بحران مشروعیت دولت دونالد ترامپ

دوره 13، شماره 46، بهار 1400، صفحه 62-76

عبدالرضا عالیشاهی؛ علی محمددوست؛ حمید سلیمانی سوچلمائی


2. جریان صدر و ظهور واپسگرایی هویتی در جبهه مقاومت در دو بعد کلان سخت و نرم

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 26-50

عبدالرضا عالیشاهی؛ حسین مسعود نیا؛ یونس فروزان