نویسنده = حافظ نیا، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 126-150

زهره حیدری بنی؛ عزت الله عزتی؛ محمد رضا حافظ نیا؛ حیدر لطفی