نویسنده = سمیه ملک جمشیدی خانه زنیانی سمیه ملک جمشیدی خانه زنیانی
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا: مصر و خطای استراتژیک

دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 231-257

بشیر اسماعیلی؛ بهروز مختاری؛ سمیه ملک جمشیدی خانه زنیانی