نویسنده = اعجازی، احسان
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی علل ناکامی معامله قرن در ایجاد صلح

دوره 12، شماره 45، زمستان 1399

احسان اعجازی؛ مهدی لکزی


2. واکاوی بحران امنیتی در یمن: علل و زمینه‌ها

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 39-62

سید امیر نیاکوئی؛ احسان اعجازی