نویسنده = نوریان دهکردی، نگین
تعداد مقالات: 1
1. نقد بومی گرایی در اندیشه جلال آل احمد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 151-182

محمدتقی قزلسفلی؛ نگین نوریان دهکردی