نویسنده = یزدانی زازرانی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی توسعه؛ بررسی استراتژی توسعه اقتصادی در برنامه عمرانی پنجم 1352-1356

دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 175-204

محمد رضا یزدانی زازرانی؛ اسداله قصری؛ زین العابدین نیک مرام