نویسنده = نگین‌تاجی، زریر
تعداد مقالات: 1
1. شاخص‌های اقتصادی و امنیت ملی ایران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 193-202

زریر نگین‌تاجی؛ هومان حسینی؛ آذین کیانی