نویسنده = نایب زاده، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 185-192

محمد روشن؛ علی اکبر نایب زاده؛ فرهاد اخترشناس