نویسنده = زمانی، سید حسام الدین زمانی
تعداد مقالات: 1
1. چهارچوبی نظری برای تحلیل رفتار گروه داعش

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 1-26

بهادر امینیان؛ سید حسام الدین زمانی زمانی