نویسنده = عنایتی شبکلائی، علی
تعداد مقالات: 1
1. دیپلماسی عمومی جدید؛ بسترساز قدرت دیپلماسی رسانه ای

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 125-148

افسانه خسروی؛ علی عنایتی شبکلائی؛ علی اکبر رزمجو