نویسنده = نقدی، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. بحران سوریه و امنیت ملی ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 61-88

حسین ربیعی؛ جعفر نقدی؛ سجاد نجفی


2. تحلیل روابط ایران و عربستان سعودی از منظر نظریه واقع‌گرایی انگیزشی(1394-1384)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 129-160

هادی صادقی اول؛ جعفر نقدی عشرت آباد؛ امیرهوشنگ میرکوشش