نویسنده = سید مهدی پارسایی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر سلاح های هسته ای بر تداوم ساختار نامتوازن تک قطبی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 101-122

محمد رضا حاتمی؛ سید مهدی پارسایی؛ سجاد بهرامی مقدم


2. بررسی واکنش های آمریکا و عربستان به خیزش مردمی در بحرین (2012- 2011)

دوره 4، شماره 10، بهار 1391، صفحه 111-142

شهروز ابراهیمی؛ محمد رضا صالحی؛ سید مهدی پارسایی