نویسنده = دانشور محمدزادگان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. سیاست خارجی قدرت‌های نوظهور نسبت به آمریکا؛ همراهی یا موازنه گری؟ (مطالعه ی موردی: بریکس)

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 67-96

سیداحمد فاطمی نژاد؛ سمانه شفیع‌زاده برمی؛ فاطمه دانشور محمدزادگان