نویسنده = حاجی مینه، رحمت
تعداد مقالات: 2
1. الگوهای سیاست خارجی ترکیه و ایران در منطقه آمریکای لاتین

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 82-106

رحمت حاجی مینه؛ محمد استادولی


2. سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 70-95

عبدالرضا یوسفی میانجی؛ حسین دهشیار؛ نوذر شفیعی؛ رحمت حاجی مینه