نویسنده = کریمی، غلامرضا
تعداد مقالات: 3
1. همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368)

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 1-25

مهدی پرهان؛ غلامرضا کریمی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سیدعلی منوری


3. دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال تحولات مصر (دوره بعد از مبارک تا برکناری مرسی)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 121-144

غلامرضا کریمی؛ حسینعلی توتی؛ سید محمدرضا موسوی