نویسنده = ابومحمد عسگرخانی
تعداد مقالات: 3
1. پیچیدگی ساختاری و الگوهای نوین در جنگ هژمونیک

دوره 12، شماره 45، زمستان 1399، صفحه 62-81

ابومحمد عسگرخانی؛ امید آسیابان


2. "بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل "

دوره 12، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 79-62

الهام کریمی؛ سهراب صلاحی؛ ابومحمد عسگرخانی


3. افزایش قدرت چین و واکنش ایالات متحده و هند در برابر آن

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 35-53

ابومحمد عسگرخانی؛ محمدجواد قهرمانی