نویسنده = ابومحمد عسگرخانی
پیچیدگی ساختاری و الگوهای نوین در جنگ هژمونیک

دوره 12، شماره 45، اسفند 1399، صفحه 111-129

10.30495/pir.2021.679937

ابومحمد عسگرخانی؛ امید آسیابان


"بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل "

دوره 12، شماره 44، مهر 1399، صفحه 62-79

10.30495/pir.2020.680009

الهام کریمی؛ سهراب صلاحی؛ ابومحمد عسگرخانی


افزایش قدرت چین و واکنش ایالات متحده و هند در برابر آن

دوره 5، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 35-53

ابومحمد عسگرخانی؛ محمدجواد قهرمانی