نویسنده = سید حسام الدین موسوی
تعداد مقالات: 2
1. خیزش نظامی چین و چالش های پیش روی هژمونی آمریکا

دوره 4، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 189-218

محمد علی بصیری؛ سید حسام الدین موسوی؛ محمد علی رعیتی نژاد


2. نوسازی نظامی چین، اهداف، راهبردها

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 195-224

سعید وثوقی؛ سید حسام الدین موسوی؛ محسن بیگی