نویسنده = رعیتی نژاد، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. دولت، حاکمیت و همگرایی منطقه ای (مقایسه شرق آسیا و اروپا)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 143-168

محمد علی بصیری؛ سید حسام الدین موسوی؛ محمد علی رعیتی نژاد


2. خیزش نظامی چین و چالش های پیش روی هژمونی آمریکا

دوره 4، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 189-218

محمد علی بصیری؛ سید حسام الدین موسوی؛ محمد علی رعیتی نژاد