نویسنده = سید حسام الدین موسوی
تعداد مقالات: 1
1. دولت، حاکمیت و همگرایی منطقه ای (مقایسه شرق آسیا و اروپا)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 143-168

محمد علی بصیری؛ سید حسام الدین موسوی؛ محمد علی رعیتی نژاد