نویسنده = فرجی راد، عبدالرضا
تعداد مقالات: 2
1. تبیین استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری ‌اسلامی ‌ایران پس از برجام

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 26-50

محسن بیوک؛ عبدالرضا فرجی راد؛ عزت اله عزتی


2. بررسی عوامل مؤثر ژئوپلیتیک عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 63-94

سید مصطفی هاشمی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ رحیم سرور