نویسنده = محمد رضا دهشیری
فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای پیش روی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران دربستر اقتصاد سیاسی منطقه‌ای(2019-2003)

دوره 11، شماره 41، اسفند 1398، صفحه 79-95

10.30495/pir.2020.675104

رضا شهنازی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی؛ محمد رضا دهشیری