نویسنده = ابراهیمی، شهروز
تعداد مقالات: 2
1. دامنه و افق مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2021-2011)

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 57-86

حسین یارمحمدیان؛ علی امیدی؛ شهروز ابراهیمی


2. شرق آسیا و نظام توازن قوای دو قطبی

دوره 5، شماره 14، بهار 1392، صفحه 195-137

شهروز ابراهیمی؛ جمیل میلانی؛ جواد کرمی راد