نویسنده = سید سعید میرترابی
تعداد مقالات: 7
1. ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 70-89

بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سید سعید میرترابی


2. تحریم های بین المللی و شرق‌گرایی در روابط خارجی ایران (1392-1368)

دوره 11، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 26-50

سید سعید میرترابی؛ محمد وردی زاده کهواده


3. تأثیر پولشویی بر رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه (2016-2001)

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 126-150

سید سعید میرترابی؛ محسن کشوریان آزاد


5. راهبرد امنیتی روسیه در دوره 2005-2015؛ از موازنه‌گرایی نرم تا موازنه‌گرایی سخت

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 31-62

سید سعید میرترابی؛ محمد باقر علی تبار


7. علل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل(با تأکید بر دهه 1380)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 199-233

سعید میرترابی؛ سعید خاوری نژاد