نویسنده = قربانی شیخ نشین، ارسلان
تعداد مقالات: 1
1. همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368)

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 1-25

مهدی پرهان؛ غلامرضا کریمی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سیدعلی منوری