نویسنده = شفیعی، نوذر
تعداد مقالات: 4
1. سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه

دوره 12، شماره 42، بهار 1399، صفحه 70-95

عبدالرضا یوسفی میانجی؛ حسین دهشیار؛ نوذر شفیعی؛ رحمت حاجی مینه


2. تبیین روابط ایران و عربستان در چارچوب مفهومی جنگ سرد

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 117-140

نوذر شفیعی؛ فرهاد قنبری


3. تجزیه و تحلیل روابط روسیه و ترکیه بر اساس تئوری لیبرالیسم( 2014-2002 )

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 26-46

محبوبه روحی؛ نوذر شفیعی