نویسنده = اسماعیل شفیعی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه حزب عدالت و توسعه ترکیه با حکومت ا کردستان عراق از سال 2003 تا 2018

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

بشیر اسماعیلی؛ نیلوفر حمدی؛ اسماعیل شفیعی


2. تغییر و تداوم در سیاست خارجی برزیل در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 209-234

اسماعیل شفیعی؛ عبدالرحمن افشاری؛ ندا شاه نوری