نویسنده = محمد رضا اقارب پرست
تعداد مقالات: 6
1. تحولات کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 101-125

اصغر بیات؛ محمد رضا اقارب پرست؛ علیرضا گلشنی


2. تحلیل انتقادی کتاب«نظریه‌های روابط بین‌الملل

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 201-212

محمد رضا اقارب پرست


3. هم‌سنجی امنیت با عیار نئورئالیسم و پست مدرنیسم

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 101-125

محمد رضا اقارب پرست؛ محمد میلاد شجاعی


4. ترتیبات امنیت جمعی: الگویی نو برای ایجاد امنیت در خلیج فارس

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 267-274

محمد رضا اقارب پرست


6. تطور تاریخی الگوهای امنیت پژوهی؛ از گفتمان سنتی تا فرامدرن

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 65-88

محمد مهدی مظاهری؛ محمدرضا اقار برست