نویسنده = صیاد صدری علی بابالو
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال‌های 2003 تا 2013

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 175-205

جلال میرزائی؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ صیاد صدری علی بابالو