دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1394 
2. افول مفهوم دولت-ملت در عصر جهانی شدن

صفحه 35-66

شهره جلال پور؛ کیانوش پای فرد؛ محمد فلاح


3. سیاست خارجی قدرت‌های نوظهور نسبت به آمریکا؛ همراهی یا موازنه گری؟ (مطالعه ی موردی: بریکس)

صفحه 67-96

سیداحمد فاطمی نژاد؛ سمانه شفیع‌زاده برمی؛ فاطمه دانشور محمدزادگان