نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، حمید سناریوهای بدیل ج. ا. ایران در تقابل با ائتلاف ‌سازی منطقه‌ای عربستان در میان کشورهای عربی: (2019-2011) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 18-35]
 • احمدیان، قدرت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ارتقاء شان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 102-118]
 • احمدزاده، داود سناریوهای بدیل ج. ا. ایران در تقابل با ائتلاف ‌سازی منطقه‌ای عربستان در میان کشورهای عربی: (2019-2011) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 18-35]
 • ازغندی، علیرضا بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-49]
 • اطهری، سید اسدالله سناریوهای بدیل ج. ا. ایران در تقابل با ائتلاف ‌سازی منطقه‌ای عربستان در میان کشورهای عربی: (2019-2011) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 18-35]

ب

 • برزگر، کیهان سناریوهای بدیل ج. ا. ایران در تقابل با ائتلاف ‌سازی منطقه‌ای عربستان در میان کشورهای عربی: (2019-2011) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 18-35]
 • بصیری، محمد علی تحلیل تاثیر سیاست های دونالد ترامپ بر قدرت نرم ایالات متحده آمریکا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 1-25]
 • بنی اشراف، سید امیرحسین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ارتقاء شان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 102-118]

پ

 • پرهان، مهدی همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-17]

ت

 • ترابی، قاسم ابتکار جاده ابریشم؛ ابتکار چین برای هژمونی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 66-83]

ج

 • جمشیدی، محمد حسین تحول در ساختار قدرت جهانی و تاثیرآن بر روابط ایالات‌متحده و عربستان سعودی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 51-75]
 • جهانگیری، سعید بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-49]

ح

 • حاجی یوسفی، امیر محمد صف‌آرایی عربستان سعودی با اسرائیل از نگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 70-89]
 • حافظ نیا، محمد رضا ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 84-101]
 • حیدری، نصرت اله واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ با تأکید بر هژمونی نظم جهانی لیبرال [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • حیدری بنی، زهره ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 84-101]
 • حسینی، محمد جواد حضور اقتصادی چین در آفریقا و زمینه های بروز رقابت با آمریکا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 121-146]

خ

 • خانمحمدی، یوسف تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق بحران هویت [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 54-69]
 • خداوردی، حسن فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای پیش روی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران دربستر اقتصاد سیاسی منطقه‌ای(2019-2003) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 79-95]
 • خرمشاد، محمدباقر بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 36-53]
 • خواجه سروی، غلامرضا مقایسه نقش ثبات سیاسی در الگوی توسعه مالزی و ترکیه با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 50-65]

د

 • دهشیری، محمد رضا فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای پیش روی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران دربستر اقتصاد سیاسی منطقه‌ای(2019-2003) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 79-95]
 • دهقانی، خسرو تحلیل تاثیر سیاست های دونالد ترامپ بر قدرت نرم ایالات متحده آمریکا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 1-25]

ر

 • رسولی، امیرابراهیم مقایسه نقش ثبات سیاسی در الگوی توسعه مالزی و ترکیه با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 50-65]
 • رضایی، سعید بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود ‏(مطالعه موردی فیلمهای تیکن ۱ و تیکن ۲)‏ [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 45-62]
 • رکابیان، رشید بحران دولت در لیبی و امنیت اروپا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-169]

س

 • سرخیل، بهنام قوم هزاره در دورة گذار (2001-2019م) چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 28-44]
 • سیفی، عبدالرضا بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 36-53]
 • سنائی، اردشیر حضور اقتصادی چین در آفریقا و زمینه های بروز رقابت با آمریکا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 121-146]

ش

 • شاکری خوئی، احسان جهانی شدن و مسئله قومیت ها [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 90-104]
 • شکوری، ابوالفضل احیای قدرت منطقه‌ای ایران(2017-2005) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-20]
 • شهنازی زاده، رضا فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای پیش روی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران دربستر اقتصاد سیاسی منطقه‌ای(2019-2003) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 79-95]

ص

 • صانعی، راضیه ابتکار جاده ابریشم؛ ابتکار چین برای هژمونی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 66-83]

ظ

 • ظهیری، صمد جهانی شدن و مسئله قومیت ها [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 90-104]

ع

 • عالیشاهی، عبدالرضا جریان صدر و ظهور واپسگرایی هویتی در جبهه مقاومت در دو بعد کلان سخت و نرم [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 21-34]
 • عزتی، عزت الله ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 84-101]
 • علی اکبریان هاوشکی، مصطفی علل ساختاری پیدایش و عملکرد جنبش الحوثی و پیامدهای بین‌المللی تأسیس این گروه [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 97-120]
 • عله پور، مهرداد بحران دولت در لیبی و امنیت اروپا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-169]

ف

 • فروزان، یونس جریان صدر و ظهور واپسگرایی هویتی در جبهه مقاومت در دو بعد کلان سخت و نرم [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 21-34]
 • فلاحی، سارا واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ با تأکید بر هژمونی نظم جهانی لیبرال [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]

ق

 • قائدی، محمدرضا بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود ‏(مطالعه موردی فیلمهای تیکن ۱ و تیکن ۲)‏ [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 45-62]
 • قربانی شیخ نشین، ارسلان همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-17]
 • قربانی شیخ نشین، ارسلان ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 63-78]

ک

 • کاوه، مسعود تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق بحران هویت [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 54-69]
 • کریمی، غلامرضا همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-17]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای پیش روی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران دربستر اقتصاد سیاسی منطقه‌ای(2019-2003) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 79-95]

گ

 • گروسی، ناصر بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-49]
 • گلشنی، علیرضا بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود ‏(مطالعه موردی فیلمهای تیکن ۱ و تیکن ۲)‏ [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 45-62]

ل

 • لطفی، حیدر ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 84-101]

م

 • مایلی، محمدرضا واکاوی رابطه و موقعیت کشورها بر پایة امپریالیسم و توسعه در عرصة روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 15-27]
 • محسنی، سجاد تحول در ساختار قدرت جهانی و تاثیرآن بر روابط ایالات‌متحده و عربستان سعودی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 51-75]
 • محمدی ایروانلو، علی جهانی شدن و مسئله قومیت ها [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 90-104]
 • محمدنیا، مهدی بحران دولت در لیبی و امنیت اروپا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-169]
 • میرترابی، سید سعید تحریم های بین المللی و شرق‌گرایی در روابط خارجی ایران (1392-1368) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 26-50]
 • میرترابی، سید سعید ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 63-78]
 • مسعود نیا، حسین جریان صدر و ظهور واپسگرایی هویتی در جبهه مقاومت در دو بعد کلان سخت و نرم [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 21-34]
 • ملائکه، سید حسن علل ساختاری پیدایش و عملکرد جنبش الحوثی و پیامدهای بین‌المللی تأسیس این گروه [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 97-120]
 • منوری، سیدعلی همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-17]

ن

 • نعمتی، امیرحسین صف‌آرایی عربستان سعودی با اسرائیل از نگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 70-89]

و

 • وردی زاده کهواده، محمد تحریم های بین المللی و شرق‌گرایی در روابط خارجی ایران (1392-1368) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 26-50]
 • وزیریان، امیرحسین احیای قدرت منطقه‌ای ایران(2017-2005) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-20]
 • وکیلی، بهنام ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 63-78]
 • ولی، علی قوم هزاره در دورة گذار (2001-2019م) چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 28-44]

ه

 • همدانچی، رضا ارزیابی موانع هم‌گرایی روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-14]

ی

 • یزدانی، عنایت اله تحلیل تاثیر سیاست های دونالد ترامپ بر قدرت نرم ایالات متحده آمریکا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 1-25]