نمایه نویسندگان

آ

 • آجیلی، هادی امنیت انرژی چین در راستای طرح «یک‌کمربند- یک‌جاده» [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-75]
 • آقا حسینی، علیرضا نقش تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه در کنش‌های راهبردی ترکیه (تحلیل سازه‌انگارانه) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 31-56]
 • آقامحمدی، زهرا آینده‌پژوهی خاورمیانه طی سه دهه آینده؛ تحلیل روندهای مقابله با تروریسم در سطح بین‌الملل [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 87-116]

ا

 • ابراهیمی، شهروز دامنه و افق مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2021-2011) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 57-86]
 • ابراهیمی، علی اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران در عصر وابستگی متقابل؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 26-50]
 • اسماعیلی، بشیر بازتاب ریشه‌های منازعه ایران و ایالات متحده در عرصه بین‌الملل از منظر دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا ( مورد مطالعه: فیلم سیصد ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 197-228]
 • اعظمی، هادی تبیین و تحلیل اختلافات هیدروپلیتیک در منطقه آسیای مرکزی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 91-124]
 • اقارب پرست، محمد رضا تحلیل انتقادی کتاب«نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 201-212]
 • اکبریان، رضا شورای همکاری خلیج‌فارس: از مدیریت همکاری تا تعمیق همگرایی اقتصادی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 151-184]
 • امیدی، علی دامنه و افق مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2021-2011) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 57-86]

ب

 • بزرگمهری، مجید حضور چین در خلیج‌ فارس؛ پیامدهای سیاسی و استراتژیک [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 1-31]
 • بصیری، محمدعلی آینده‌پژوهی خاورمیانه طی سه دهه آینده؛ تحلیل روندهای مقابله با تروریسم در سطح بین‌الملل [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 87-116]
 • بهروزی لک، غلام رضا سناریوهای دهه آینده روابط ایران و عربستان [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 1-30]

ج

 • جاویدی، رقیه سناریوهای دهه آینده روابط ایران و عربستان [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 1-30]
 • جعفری نژاد، مسعود نظام چندبعدی قدرت جمهوری اسلامی ایران در لبنان [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 177-200]

ح

 • حیدری فرد، سجاد تحول مفهوم حکمرانی جهانی در روابط بین الملل [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 147-176]

د

 • داوند، حجت پساساختارگرایی، قدرت و فقر نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل (مطالعه موردی: مفهوم امنیت انسانی) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 185-212]
 • داوند، محمد پساساختارگرایی، قدرت و فقر نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل (مطالعه موردی: مفهوم امنیت انسانی) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 185-212]
 • دهشیار، حسین نقش کنگره ایالات‌ متحده در وضع تحریم‌ها علیه ایران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 76-100]

ر

 • ربیعی، حسین بحران سوریه و امنیت ملی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 61-88]
 • ربیعی نیا، بهمن سیاست امنیت انرژی امریکا و ژئوپلیتیک انرژی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 1-26]
 • رضازاده، مجتبی اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران در عصر وابستگی متقابل؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 26-50]

ز

 • زرقانی، سیدهادی تبیین و تحلیل اختلافات هیدروپلیتیک در منطقه آسیای مرکزی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 91-124]
 • زمانی، محسن راهبردهای امنیتی چین در مقابل تحرکات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایالات متحده آمریکا [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 125-146]

س

 • ستوده، محمد راهبرد آمریکا و نظم منطقه‌ای خاورمیانه: از هژمونی کلاسیک تا هژمونی ملایم [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 151-175]
 • سعادتی جعفرآبادی، حسن قلمروگستری جنوب خاوری ایران در مناسبات پساتحریم با تأکید بر بندر چابهار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 126-150]
 • سلامی زواره، مهدی امنیت انرژی چین در راستای طرح «یک‌کمربند- یک‌جاده» [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-75]
 • سلیمی ترکمانی، حجت لوله‌های فرامرزی گاز و امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 67-90]

ش

 • شجاعی، بهروز مقایسۀ رویکرد یک‌جانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی ایالات متحده در قبال پروندۀ هسته‌ای ایران [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 167-196]
 • شیخ الاسلامی، محمد چیستی دیپلماسی زیارت و ظرفیت‌های ایران [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 141-166]
 • شفیعی، نوذر تبیین روابط ایران و عربستان در چارچوب مفهومی جنگ سرد [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • شکری، محسن شورای همکاری خلیج‌فارس: از مدیریت همکاری تا تعمیق همگرایی اقتصادی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 151-184]
 • شمس آبادی، علی چیستی دیپلماسی زیارت و ظرفیت‌های ایران [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 141-166]

ص

 • صالح آبادی، ریحانه تبیین و تحلیل اختلافات هیدروپلیتیک در منطقه آسیای مرکزی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 91-124]

ع

 • عامری گلستانی، حامد مقایسۀ رویکرد یک‌جانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی ایالات متحده در قبال پروندۀ هسته‌ای ایران [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 167-196]
 • عربیان، حسین نقش تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه در کنش‌های راهبردی ترکیه (تحلیل سازه‌انگارانه) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 31-56]
 • علی حسینی، علی نقش تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه در کنش‌های راهبردی ترکیه (تحلیل سازه‌انگارانه) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 31-56]

ف

 • فضلی نژاد، سیف اله رویارویی و رقابت ایران و آمریکا در افغانستان پس از حوادث 11 سپتامبر2001 [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 117-150]
 • فلاحی برزکی، مهرداد امنیت انرژی چین در راستای طرح «یک‌کمربند- یک‌جاده» [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-75]

ق

 • قنبری، فرهاد تبیین روابط ایران و عربستان در چارچوب مفهومی جنگ سرد [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]

ک

 • کاویانی راد، مراد قلمروگستری جنوب خاوری ایران در مناسبات پساتحریم با تأکید بر بندر چابهار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 126-150]
 • کیماسی، علیداد بازتاب ریشه‌های منازعه ایران و ایالات متحده در عرصه بین‌الملل از منظر دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا ( مورد مطالعه: فیلم سیصد ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 197-228]

گ

 • گودرزی، مهناز سلفی‌گری تکفیری در خاورمیانه هزاره سوم و جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 179-206]

م

 • محمدی ضیاء، علی راهبرد آمریکا و نظم منطقه‌ای خاورمیانه: از هژمونی کلاسیک تا هژمونی ملایم [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 151-175]
 • مدنی، سید مصطفی بررسی ساختار قدرت در منطقة غرب‌آسیا، با تأکید بر پنج کشور پیرامونی جمهوری اسلامی ایران(بحرین، قطر، امارات متحده عربی،کویت و عمان) [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 31-66]
 • مرادی، حسین نقش کنگره ایالات‌ متحده در وضع تحریم‌ها علیه ایران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 76-100]
 • مرادی کلارده، سجاد تبیین سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تروریسم تکفیری در عراق و سوریه [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 89-116]
 • میرترابی، سید سعید تحلیل رابطه تعاملی ناسیونالیسم نفتی در ایران و تحولات ساختاری بازار نفت جهان [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 1-25]
 • میرزایی، مریم حضور چین در خلیج‌ فارس؛ پیامدهای سیاسی و استراتژیک [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 1-31]
 • میرزائی، سید حسین بررسی ساختار قدرت در منطقة غرب‌آسیا، با تأکید بر پنج کشور پیرامونی جمهوری اسلامی ایران(بحرین، قطر، امارات متحده عربی،کویت و عمان) [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 31-66]
 • مسعودنیا، حسین اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران در عصر وابستگی متقابل؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 26-50]
 • مصدقی، مرتضی رویارویی و رقابت ایران و آمریکا در افغانستان پس از حوادث 11 سپتامبر2001 [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 117-150]
 • ملائکه، سید حسن بازتاب ریشه‌های منازعه ایران و ایالات متحده در عرصه بین‌الملل از منظر دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا ( مورد مطالعه: فیلم سیصد ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 197-228]
 • منوری، سیدعلی تحول روابط بین‌الملل از خِرَدگرایی به تأمل‌گرایی و ظهور فرانظریه به مثابه متا- فیزیک نوین [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 27-60]
 • مهدیان، حسین سیاست امنیت انرژی امریکا و ژئوپلیتیک انرژی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 1-26]

ن

 • نجفی، سجاد بحران سوریه و امنیت ملی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 61-88]
 • نصیرزاده، حسین سلفی‌گری تکفیری در خاورمیانه هزاره سوم و جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 179-206]
 • نقدی، جعفر بحران سوریه و امنیت ملی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 61-88]

ه

 • هدایتی شهیدانی، مهدی تبیین سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تروریسم تکفیری در عراق و سوریه [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 89-116]

ی

 • یاری، احسان نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین‌المللی تسلیحات و پیشبرد صلح [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 101-125]
 • یارمحمدیان، حسین دامنه و افق مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2021-2011) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 57-86]
 • یزدانی، عنایت اله سیاست امنیت انرژی امریکا و ژئوپلیتیک انرژی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 1-26]