نمایه نویسندگان

آ

 • آدمی، علی تبیین راهبرد امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال عربستان سعودی در دوران پساجنگ سرد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 51-79]
 • آذین، احمد بررسی عوامل موثر بر نگرش س یاس ی اجتماعی جوانان ( 15 ال ی 29 ساله) در شهر بروجن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 101-108]
 • آذین، احمد عوامل مؤثر بر الگوی رأی دهی مردم شهرستان اردل در انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-173]
 • آقاسی، سعید ظرفیت سازی فرهنگی عامل کلیدی در راستای توسعه فرهنگی-سیاسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 131-139]

ا

 • ابراهیمیان، حجت اله حقوق عام اقلیت‌های دینی در قوانین اساسی ایران، مصر و عراق [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 151-160]
 • اخترشناس، فرهاد پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 185-192]
 • اصبغی، حسین بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا سال 1325 ( بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]
 • افسانه خسروی، تعامل هم افزای قدرت نرم با دیپلماسی عمومی در برابرجنگ نرم [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-81]
 • افشاری، داود بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا سال 1325 ( بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]
 • اقارب پرست، محمد رضا ترتیبات امنیت جمعی: الگویی نو برای ایجاد امنیت در خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 267-274]
 • اقارب پرست، محمد رضا معرفی و نقد کتاب امنیت و توسعه در سیاست جهانی مقایسه انتقادی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 205-211]
 • امیدی، علی ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 103-133]
 • امینی، اشرف دولت رانتی، اقتصاد دولتی، فرهنگ سیاسی و سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 59-94]

ب

 • باباجان نژاد، محمد مهدی تاثیر ایدئولوژی برتناسب کاربرد قدرت سخت و نرم در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اعراب، اسراییل) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 245-254]
 • بابانسب، حیدر تروریسم هسته ای: «تبیین مفهومی در چارچوب عملکرد سازمان ملل متحد» [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 121-129]
 • باقی، عبدالرضا تأملی در معنا و مبنای توسعه غربی و توسعه اسلامی – ایرانی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 125-158]
 • باقری محمود آبادی، علی تروریسم هسته ای: «تبیین مفهومی در چارچوب عملکرد سازمان ملل متحد» [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 121-129]

پ

 • پیروزیان، الهه تبیین راهبرد امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال عربستان سعودی در دوران پساجنگ سرد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 51-79]
 • پور هاشمی، سید عباس بررسی امکان مطالبه خسارت زیست محیطی جنگ ایران و عراق از دیوان بین المللی دادگستری [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 65-71]

ت

 • تفت، جسیکا دختران شورشی: فعالان جوان و تغییر اجتماعی در سراسر آمریکا [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 285-292]

ج

 • جاویدی، لیلا راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال امنیت خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 213-223]
 • جدیدی، علی رابطه ایران و امریکا بین سالهای 32- 1330 (بررسی اسناد) علل کودتای 28 مرداد [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 93-100]
 • جعفری نژاد، مسعود تعامل هم افزای قدرت نرم با دیپلماسی عمومی در برابرجنگ نرم [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-81]
 • جلال پور، شهره تبیین شاخص های دموکراسی از منظر جان لاک [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 225-233]
 • جلال پور، شهره نقش سازمان بلدیه (شهرداری) در تحولات شهری ایران در دوره پهلوی اول [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 235-243]
 • جلال پور، شیوا تبیین شاخص های دموکراسی از منظر جان لاک [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 225-233]
 • جلال درخشه، عوامل همگرا و واگرا در روابط ایران و ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 95-124]
 • جهانبخش مرادی، جهانبخش بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 275-282]
 • جهانگیری، پیام بررسی فعالیت های شورای ناتو - روسیه فراز و فرودها در همکاری های ناتو و روسیه از آغاز روابط تا پایان سال 2009 [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 49-76]
 • جوانمردی، عادل بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی – فرهنگی (مورد مطالعه:دانشآموزان شهر جوانرود) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 83-91]

چ

 • چگینی، امین سیاست خارجی ترکیه و تحولات سوریه و تاثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 171-184]

ح

 • حاتمی، محمدرضا تروریسم از دیدگاه اسلام [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 25-47]
 • حیدری، غلامحسین جایگاه ژئوپلتیک قفقاز در سیاست قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 207-245]
 • حیدر بابانسب، تحلیل رفتار انتخاباتی (مطالعه ی موردی دهمین دوره ریاست جمهوری حوزه انتخابیه هریس) [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 159-208]
 • حسینی، هومان شاخص‌های اقتصادی و امنیت ملی ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 193-202]
 • حسین پناهی، محمد دولت رانتی، اقتصاد دولتی، فرهنگ سیاسی و سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 59-94]
 • حلال خور، مهرداد تاثیر ایدئولوژی برتناسب کاربرد قدرت سخت و نرم در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اعراب، اسراییل) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 245-254]

خ

د

 • درزنر، دانیل نظریه های سیاست بین الملل و زامبی ها [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 203-207]
 • دروی شپور، حجت اله نشانه های وحدت در کثرت جامعه هند [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 99-120]
 • دشتی، تقی مفهوم شناسی قومیت و اقلیت قومی به عنوان عنصری از جامعه سیاسی (به همراه شاخص های علمی برای تشخیص میزان و شدت قومیت) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 141-150]
 • دهشیار، حسین سیاست خارجی تعامل گرای چین و نظم جهانی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-23]
 • دیوسالار، مجید عوامل همگرا و واگرا در روابط ایران و ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 95-124]

ر

 • ربیعی، اسماعیل تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان)جنگ ایران وعراق [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 21-49]
 • ربیعی، شهریار تحلیل رفتار انتخاباتی (مطالعه ی موردی دهمین دوره ریاست جمهوری حوزه انتخابیه هریس) [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 159-208]
 • رستمی، محمدرضا جهت گیری توسعه چین و پیامدهای سیاسی آن [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 149-173]
 • رستمی، محمد رضا سیاست خارجی تعامل گرای چین و نظم جهانی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-23]
 • رشیدپور، علی ظرفیت سازی فرهنگی عامل کلیدی در راستای توسعه فرهنگی-سیاسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 131-139]
 • رضایی، علیرضا دختران شورشی: فعالان جوان و تغییر اجتماعی در سراسر آمریکا [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 285-292]
 • رضایی، مسعود ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 103-133]

ز

 • زراعت پیما، جواد جهت گیری توسعه چین و پیامدهای سیاسی آن [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 149-173]

س

 • ساعی، احمد معضلات فدرالیسم در عراق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 31-58]
 • سید جواد، امام جمعه زاده ساختار دولت در خاورمیانه [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-8]
 • سیف، هستی روابط سیاسی وامنیتی روسیه و آمریکا در زمان ریاست جمهوری پوتین در اروپای شرقی (2008-1998) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 43-51]
 • سلیمانی، علی بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا سال 1325 ( بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]
 • سمیعی، مهرانگیز تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان)جنگ ایران وعراق [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 21-49]

ش

 • شریعتی، سعیده تحلیل فرصت ها و چالش های عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 81-97]
 • شفیعی، اسماعیل بررسی فعالیت های شورای ناتو - روسیه فراز و فرودها در همکاری های ناتو و روسیه از آغاز روابط تا پایان سال 2009 [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 49-76]
 • شفیعی، نوذر تحلیل فرصت ها و چالش های عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 81-97]
 • شهابی، روح الله کاربرد شیوه های تبلیغی در روند اجرای عملیات روانی و نقش روحیه ملی کشور مورد هجوم در کارایی و یا عدم کارایی آن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 109-119]
 • شهابی، مهدیه کاربرد نظریه بازی ها در تبیین رقابت های انتخاباتی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 175-202]
 • شهبازی، عزیزاله کاربرد شیوه های تبلیغی در روند اجرای عملیات روانی و نقش روحیه ملی کشور مورد هجوم در کارایی و یا عدم کارایی آن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 109-119]

ص

 • صادق زیبا کلام، بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا سال 1325 ( بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]

ظ

 • ظفری، حیدر عوامل مؤثر بر الگوی رأی دهی مردم شهرستان اردل در انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-173]

ع

 • عزیزی، یوسف بررسی عوامل موثر بر نگرش س یاس ی اجتماعی جوانان ( 15 ال ی 29 ساله) در شهر بروجن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 101-108]

ف

 • فاطمی نسب، علی سیاست خارجی ترکیه و تحولات سوریه و تاثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 171-184]
 • فقیهی، ابوالحسن ارایه مدل بومی جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-20]
 • فقیه حبیبی، علی بررسی امکان مطالبه خسارت زیست محیطی جنگ ایران و عراق از دیوان بین المللی دادگستری [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 65-71]

ق

 • قجری، حسینعلی عوامل مؤثر بر الگوی رأی دهی مردم شهرستان اردل در انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-173]
 • قصری، اسداله برنامه ریزی توسعه؛ بررسی استراتژی توسعه اقتصادی در برنامه عمرانی پنجم 1352-1356 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 175-204]

ک

 • کاظمی، علی اصغر اشاعه هسته‌ای: رفتار قدرتهای بزرگ و تأثیر آن بر امنیت بین‌الملل [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 25-31]
 • کیانی، آذین شاخص‌های اقتصادی و امنیت ملی ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 193-202]
 • کاوه پیشقدم، محمدکاظم ناکامی حاکمان مصر در توسعه سیاسی و اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای بوروکراتیک و توسعه وابسته [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-63]

گ

 • گرجی زاده، محسن تأثیر ویژگیهای محلی فرهنگ سیاسی بر رقابت های انتخاباتی در ایران (مطالعه موردی،شهرستان ممسنی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 161-170]
 • گل پرور، مجید تأثیر ویژگیهای محلی فرهنگ سیاسی بر رقابت های انتخاباتی در ایران (مطالعه موردی،شهرستان ممسنی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 161-170]
 • گل پرور، مجید کاربرد نظریه بازی ها در تبیین رقابت های انتخاباتی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 175-202]
 • گـل پـرور، مجیـد گـل افزایش مشارکت سیاسی با استفاده از مدل پشتیبانی تصمیم‌گیری [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 203-212]
 • گلشنی، علیرضا تروریسم هسته ای: «تبیین مفهومی در چارچوب عملکرد سازمان ملل متحد» [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 121-129]
 • گودرزی، مسعود اشاعه هسته‌ای: رفتار قدرتهای بزرگ و تأثیر آن بر امنیت بین‌الملل [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 25-31]
 • گودرزی، مهناز سیاست‌های اقتصادی ترکیه در جمهوری‌های آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 9-16]

م

 • محسنی، علی بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی – فرهنگی (مورد مطالعه:دانشآموزان شهر جوانرود) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 83-91]
 • محقق نیا، حامد بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 275-282]
 • محمدیان، علی بررسی سیاست خارجی ایالات متحده در افغانستان: دولت سازی با تأکید بر بازسازی نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 121-148]
 • محمد روشن، پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 185-192]
 • محمد علی بصیری، راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال امنیت خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 213-223]
 • مرادی، جهانبخش معضلات فدرالیسم در عراق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 31-58]
 • میرترابی، سعید تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان)جنگ ایران وعراق [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 21-49]
 • مروتی، نادر جهانی شدن و چالشهای فراروی هویت ملی در کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-23]
 • مسعود جعفری نژاد، تحلیل رفتار انتخاباتی (مطالعه ی موردی دهمین دوره ریاست جمهوری حوزه انتخابیه هریس) [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 159-208]
 • مسعود نیا، حسین ارکان سیاست منطقه ای ایران در دوران سازندگی با تکیه بر خطبه های نماز جمعه تهران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 77-102]
 • ملایی، اعظم نظریه های سیاست بین الملل و زامبی ها [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 203-207]
 • ملائکه، حسن فروپاشی اتحاد شوروی ویژگی های منحصر به فرد آن و نمونه های تاریخی مشابه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 1-30]
 • موسوی، سید مجید تبیین شاخص های دموکراسی از منظر جان لاک [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 225-233]

ن

 • نایب زاده، علی اکبر پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 185-192]
 • نجفی، داود ارکان سیاست منطقه ای ایران در دوران سازندگی با تکیه بر خطبه های نماز جمعه تهران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 77-102]
 • نصراللهی، فرشته بازنگری در روابط روسیه و آمریکا [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 255-265]
 • نعمت پور، محمد تعامل هم افزای قدرت نرم با دیپلماسی عمومی در برابرجنگ نرم [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-81]
 • نقدی، جعفر ساختار دولت در خاورمیانه [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-8]
 • نیک مرام، زین العابدین برنامه ریزی توسعه؛ بررسی استراتژی توسعه اقتصادی در برنامه عمرانی پنجم 1352-1356 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 175-204]
 • نگین‌تاجی، زریر شاخص‌های اقتصادی و امنیت ملی ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 193-202]

و

 • واگنر، هلموت فروپاشی اتحاد شوروی ویژگی های منحصر به فرد آن و نمونه های تاریخی مشابه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 1-30]
 • ولیخانی دهاقانی، ماشاءاله ارایه مدل بومی جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-20]

ه

 • هادیان، حمید روابط سیاسی وامنیتی روسیه و آمریکا در زمان ریاست جمهوری پوتین در اروپای شرقی (2008-1998) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 43-51]

ی

 • یزدانی، عنایت اله جهانی شدن و چالشهای فراروی هویت ملی در کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-23]
 • یزدانی زازرانی، محمد رضا برنامه ریزی توسعه؛ بررسی استراتژی توسعه اقتصادی در برنامه عمرانی پنجم 1352-1356 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 175-204]