نمایه نویسندگان

آ

 • آجیلی، هادی تحریم نفتی ایران (با تاکید بر تحریم نفتی اتحادیه اروپا در سال 2012 ) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 99-129]
 • آجیلی، هادی امنیت انرژی چین در راستای طرح «یک‌کمربند- یک‌جاده» [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-75]
 • آچاریا، آمیتاو معرفی و نقد کتاب نظریه غیر غربی روابط بین الملل دور نما در آسیا و فراتر از آن [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 223-227]
 • آدمی، علی نقش ژئواکونومی انرژی در پیوند ایران و چین [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 75-104]
 • آدمی، علی تحولات انقلابی بحرین و تعارضات مذهبی و ژئوپولیتیکی ایران و عربستان سعودی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 141-169]
 • آدمی، علی تبیین راهبرد امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال عربستان سعودی در دوران پساجنگ سرد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 51-79]
 • آذین، احمد بررسی عوامل موثر بر نگرش س یاس ی اجتماعی جوانان ( 15 ال ی 29 ساله) در شهر بروجن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 101-108]
 • آذین، احمد عوامل مؤثر بر الگوی رأی دهی مردم شهرستان اردل در انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-173]
 • آزاد، امیرحامد بررسی تطبیقی عملکرد اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس «درچارچوب همگرایی منطقه ای» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 65-88]
 • آسیابان، امید پیچیدگی ساختاری و الگوهای نوین در جنگ هژمونیک [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 111-129]
 • آسمانی، حدیث بررسی نقش دیپلماسی نظامی در سیاست خارجی روسیه [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 51-75]
 • آقا حسینی، علیرضا نقش تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه در کنش‌های راهبردی ترکیه (تحلیل سازه‌انگارانه) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 31-56]
 • آقاسی، سعید ظرفیت سازی فرهنگی عامل کلیدی در راستای توسعه فرهنگی-سیاسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 131-139]
 • آقامحمدی، زهرا آینده‌پژوهی خاورمیانه طی سه دهه آینده؛ تحلیل روندهای مقابله با تروریسم در سطح بین‌الملل [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 87-116]
 • آقائی، سید داوود بررسی نقش بنیاد گرایی اسلامی در آسیای مرکزی( مطالعه ی موردی ازبکستان) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-39]
 • آلیس، رابرت منحصر بودن: راز اتحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-18]
 • آل سیدغفور، سیدمحسن «بازشناسی اتاق‌های فکر روسیه و رویکرد آنها به سیاست داخلی و خارجی ایران» [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 151-175]
 • آهنی امینه، محمد دفاع مشروع پیشدستانه مشروعیت کاربرد زور در روابط بین الملل یا نقض مکرر منشور ملل متحد [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 41-82]

ا

 • اباذری، مرتضی قوم گرایی و تأثیر آن بر روابط جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 205-238]
 • ابراهیمی، شهروز شرق آسیا و نظام توازن قوای دو قطبی [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 195-137]
 • ابراهیمی، شهروز بررسی واکنش های آمریکا و عربستان به خیزش مردمی در بحرین (2012- 2011) [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 111-142]
 • ابراهیمی، شهروز دامنه و افق مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2021-2011) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 57-86]
 • ابراهیمی، علی نقاط اشتراک ایران و آمریکای لاتین در تقابل با سیاستهای آمریکا : بررسی موردی برنامه هستهای ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 43-78]
 • ابراهیمی، علی اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران در عصر وابستگی متقابل؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 26-50]
 • ابراهیمیان، حجت اله حقوق عام اقلیت‌های دینی در قوانین اساسی ایران، مصر و عراق [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 151-160]
 • احمدی، ابراهیم تحلیل ژئوپلتیک روابط پاکستان و همسایگان: تنش‌ها و تهدیدها [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 1-24]
 • احمدی، حسین رژیم امنیتی حوزه دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی تا 2009 موانع و چالشها [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 107-140]
 • احمدی، حسین بررسی محدودیت ها وظرفیت ها ی بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران ( دهه 1390 هجری شمسی) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 20-37]
 • احمدی، حمید تأثیر انحصارات بر سرمایه اجتماعی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-32]
 • احمدی، حمید سناریوهای بدیل ج. ا. ایران در تقابل با ائتلاف ‌سازی منطقه‌ای عربستان در میان کشورهای عربی: (2019-2011) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 18-35]
 • احمدیان، قدرت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ارتقاء شان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 102-118]
 • احمدیان، قدرت مواجهه قدرت و قانون؛ مطالعه تطبیقی کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران لیبی و سوریه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 97-111]
 • احمدزاده، داود سناریوهای بدیل ج. ا. ایران در تقابل با ائتلاف ‌سازی منطقه‌ای عربستان در میان کشورهای عربی: (2019-2011) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 18-35]
 • اخترشناس، فرهاد پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 185-192]
 • اخوان کاظمی، مسعود آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملّی ایران [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 76-100]
 • اردکانیان، علی بازهویت‌یابی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 26-50]
 • ارم، ابراهیم (تاثیر معمای امنیت بر رقابت میان ایران و عربستان سعودی) [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 81-96]
 • ازغندی، علیرضا مبانی اندیشه ی قانون گرایی میرزا یوسف خان مستشارالدوله [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 27-62]
 • ازغندی، علیرضا بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-49]
 • ازغندی، علیرضا تبارشناسی گروه‌ها و سازمان های تروریستی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی القاعده و داعش [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 1-17]
 • استادولی، محمد الگوهای سیاست خارجی ترکیه و ایران در منطقه آمریکای لاتین [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 61-80]
 • اسدی کیا، بهناز عوامل و موانع گسترش روابط جمهوری آذربایجان و اسراییل [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 1-30]
 • اسفندیاری، حسن ارزیابی مقایسه‌ای سیاست امنیت ملی امریکا در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ در جنوب غرب آسیا . [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 1-17]
 • اسلامی، سعید بحران تصمیم‌گیری در بحران اتمی کره شمالی (بحران اتمی کره به مثابه یک بازی) [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 139-170]
 • اسماعیلی، بشیر بررسی جایگاه سینمای هالیوود در دیپلماسی رسانه ای آمریکا: بازنمائی، هژمونی فرهنگی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 117-141]
 • اسماعیلی، بشیر آثار مثبت انتقال انرژی قزاقستان به مناطق غربی چین بر حفظ امنیت و ثبات این کشور [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 95-106]
 • اسماعیلی، بشیر افول و زوال مدل ترکیه در خاورمیانه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 173-198]
 • اسماعیلی، بشیر بازتاب ریشه‌های منازعه ایران و ایالات متحده در عرصه بین‌الملل از منظر دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا ( مورد مطالعه: فیلم سیصد ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 197-228]
 • اسماعیلی، بشیر سیاست‌گذاری رسانه‌ای آمریکا علیه روسیه؛ هالیوود، جنگ سرد نوین و احیای روسیه هراسی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 76-100]
 • اسماعیلی، بشیر رابطه حزب عدالت و توسعه ترکیه با حکومت ا کردستان عراق از سال 2003 تا 2018 [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 38-54]
 • اصبغی، حسین بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا سال 1325 ( بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]
 • اصلانزاده، عبداله علل روی کارآمدن آقای خاتمی)دولت اصلاحات 1376 ( «بر اساس نظریه توسعه نامتوازن ساموئل هانتینگتون [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 51-76]
 • اطاعت، جواد تحلیل ژئوپلتیک روابط پاکستان و همسایگان: تنش‌ها و تهدیدها [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 1-24]
 • اطهری، سید اسدالله تبیین روابط ایران و آمریکا در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(ره) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-151]
 • اطهری، سید اسدالله تهاجمی شدن سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه در فاصله سالهای ( 2015 تا 2020 ) [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 18-37]
 • اطهری، سید اسدالله سناریوهای بدیل ج. ا. ایران در تقابل با ائتلاف ‌سازی منطقه‌ای عربستان در میان کشورهای عربی: (2019-2011) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 18-35]
 • اعجازی، احسان واکاوی بحران امنیتی در یمن: علل و زمینه‌ها [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 39-62]
 • اعجازی، احسان واکاوی علل ناکامی معامله قرن در ایجاد صلح [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 73-91]
 • اعظمی، هادی بررسی و سطح‌بندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش وابستگی ژئوپلیتیک جمهوری خودمختار نخجوان به ایران [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-75]
 • اعظمی، هادی تبیین و تحلیل اختلافات هیدروپلیتیک در منطقه آسیای مرکزی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 91-124]
 • افسانه خسروی، تعامل هم افزای قدرت نرم با دیپلماسی عمومی در برابرجنگ نرم [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-81]
 • افشار، محمد مهدی شناسایی سناریوهای موثر بر آینده دیپلماسی عمومی تحت تاثیر فراروندهای فضای سایبر با رویکرد تحلیل ساختاری. [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 80-106]
 • افشاری، داود بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا سال 1325 ( بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]
 • افشاری، داود علل روی کارآمدن آقای خاتمی)دولت اصلاحات 1376 ( «بر اساس نظریه توسعه نامتوازن ساموئل هانتینگتون [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 51-76]
 • افشاری، داوود تأثیر انحصارات بر سرمایه اجتماعی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-32]
 • افشاری، عبدالرحمن تغییر و تداوم در سیاست خارجی برزیل در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 209-234]
 • افشاریان، رحیم تبیین روابط ایران و آمریکا در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(ره) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 117-151]
 • اقارب پرست، محمد رضا ترتیبات امنیت جمعی: الگویی نو برای ایجاد امنیت در خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 267-274]
 • اقارب پرست، محمد رضا معرفی و نقد کتاب امنیت و توسعه در سیاست جهانی مقایسه انتقادی [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 205-211]
 • اقارب پرست، محمد رضا هم‌سنجی امنیت با عیار نئورئالیسم و پست مدرنیسم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 101-125]
 • اقارب پرست، محمد رضا تحلیل انتقادی کتاب«نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 201-212]
 • اقارب پرست، محمد رضا تحولات کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 101-125]
 • اقار برست، محمدرضا تطور تاریخی الگوهای امنیت پژوهی؛ از گفتمان سنتی تا فرامدرن [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 65-88]
 • اقبال، اقدس معمای دموکراسی در افغانستان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 197-222]
 • اکبری، زهرا بررسی فرصت‌ها و چالش‌های حضور اتحادیه اروپا در منطقه‌ی آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 75-94]
 • اکبری، سارا بررسی بسترهای شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم اسلامی در نیجریه؛ مطالعه موردی بوکو حرام [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 177-210]
 • اکبری، نورالدین روند اصلاح قانون اساسی در ترکیه و تاثیر آن بر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 157-188]
 • اکبریان، رضا شورای همکاری خلیج‌فارس: از مدیریت همکاری تا تعمیق همگرایی اقتصادی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 151-184]
 • اکرمی، طه آمریکا و سیاست ترویج دموکراسی در آمریکای لاتین: مطالعه موردی ونزوئلا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 103-128]
 • البرزی، هنگامه جنگ رسانه‌ها: چالش الگوی اسلام سیاسی مبتنی بر تشیع ایران و الگوی مبتنی بر وهّابیت عربستان در بحرین [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 213-238]
 • التیامی نیا، رضا نقش تبعی و تسریع‌کننده‌ی ورزش در فراهم کردن شرایط صلح در بین دولت‌ها [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-179]
 • الفتی، آزاده سیاست خاورمیانه ای ترامپ و بازآفرینی سیاست منطقه‌ای اسرائیل [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 153-169]
 • الماسی، مصطفی تبارشناسی گروه‌ها و سازمان های تروریستی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی القاعده و داعش [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 1-17]
 • الوند، مرضیه سادات قدرت نرم چین در آفریقا؛ تحلیلی فراسوی مفهوم‌سازی نای [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 101-125]
 • امام جمعه زاده، سید جواد امنیت در اسلام؛ مبانی و قالب های فکری [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 125-151]
 • امام جمعه زاده، سید جواد راهبرد خاورمیانه‌ای اوباما؛ از واگذاری مسؤولیت تا همراهی محدود [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 95-118]
 • امام جمعه زاده، سید جواد تجزیه و تحلیل شکل گیری دانش میان رشته ای «ژنوپولیتیک» و تبیین رفتار سیاسی بر مبنای طبیعت ژنتیک انسانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 32-54]
 • امیدی، علی ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 103-133]
 • امیدی، علی دامنه و افق مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2021-2011) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 57-86]
 • امیری، روح اله زمینه های افزایش حملات تروریستی در عراق پس از سقوط صدام [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 163-184]
 • امیری، مجاهد حق بر کار در حقوق اتحادیه اروپا [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 241-295]
 • امینی، اشرف دولت رانتی، اقتصاد دولتی، فرهنگ سیاسی و سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 59-94]
 • امینیان، بهادر چهارچوبی نظری برای تحلیل رفتار گروه داعش [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-26]
 • انصاری، علی بررسی گسترش فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان بر ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ( با تاکید بر بخش آب و نهاده‌های کشاورزی) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 1-19]
 • انوشه، ابراهیم نقش شبکه های اجتماعی در تحولات اخیر خاورمیانه (با تاکید بر فیس بوک) [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 169-191]
 • انوشه، ابراهیم جنگ 33 روزه لبنان و بازیگران آن [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 139-156]

ب

 • بابایی، مجتبی ارزیابی تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب گفتمان حمایت از حقوق بشر [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 119-151]
 • باباجان نژاد، محمد مهدی تاثیر ایدئولوژی برتناسب کاربرد قدرت سخت و نرم در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اعراب، اسراییل) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 245-254]
 • بابانسب، حیدر تروریسم هسته ای: «تبیین مفهومی در چارچوب عملکرد سازمان ملل متحد» [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 121-129]
 • بابکان، محمدصادق تغییر مفهوم نقش ملی و اصول سیاست خارجی ژاپن: از یک دولت صلح‌طلب به یک دولت حافظ صلح [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 51-75]
 • بیات، اصغر تحولات کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 101-125]
 • بیات، جلیل بررسی نگرش های موجود در دو جامعه ایران و آمریکا درباره موضوع هسته ای ایران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-26]
 • بایزیدی، رحیم پارادایم‌های روابط بین‌الملل: بررسی پارادایمیک بودن رویکردهای نظری روابط بین‌الملل در ابعاد نظری، روش شناسی و شناخت شناسی [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 219-247]
 • باقی، عبدالرضا تأملی در معنا و مبنای توسعه غربی و توسعه اسلامی – ایرانی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 125-158]
 • باقیان زارچی، مرتضی زمینه های افزایش حملات تروریستی در عراق پس از سقوط صدام [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 163-184]
 • باقری، محسن جایگاه حزب اله لبنان در استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 123-156]
 • باقری، یوسف زمینه‎های پیدایش و رشد افراطی‌گری در آسیای مرکزی: مطالعه موردی داعش [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 151-175]
 • باقری دولت ابادی، علی بازگشایی مجدد پایگاه نیروی دریایی انگلیس در بحرین؛ بسترها و ضرورت‌ها [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 129-156]
 • باقری محمود آبادی، علی تروریسم هسته ای: «تبیین مفهومی در چارچوب عملکرد سازمان ملل متحد» [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 121-129]
 • باقری نیا، حدیث بررسی فرصت‌ها و چالش‌های حضور اتحادیه اروپا در منطقه‌ی آسیای مرکزی [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 75-94]
 • باهوش فاردقی، محمود برابرسنجیِ نگاهِ ایرانی به یورشِ آمریکا به افغانستان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 41-79]
 • بختیاری، محمدجواد تاثیر قدرت نرم سازمانهای بین الدولی بر حکمرانی جهانی: مطالعه موردی یونسکو [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 137-174]
 • بخشی، احمد خروج آمریکا از برجام و لزوم بازخوانی مفاد آن و محظورات طرفین در توافق هسته‌ای با کاربست نظریه عقلانیت محصور [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 18-38]
 • بخشی تلیابی، رامین تاثیر مسایل ایدئولوژیک بر سیاست خارجی عربستان در قبال ایران از سال 2003 به بعد [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-99]
 • بیدالله خانی، آرش دیپلماسی سلبریتی و جذابیت و ساده سازی سیاست بین الملل در ادراک عامه [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 69-84]
 • بدیعی، فرهاد تجزیه و تحلیل نقش بازی‏های رایانه‌ای در ارتقای قدرت نرم آمریکا [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 76-100]
 • براتعلی پور، مهدی صلح دموکراتیک و چندگونگی فرهنگی مردمان [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 219-245]
 • برزگر، کیهان شناسایی سناریوهای موثر بر آینده دیپلماسی عمومی تحت تاثیر فراروندهای فضای سایبر با رویکرد تحلیل ساختاری. [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 80-106]
 • برزگر، کیهان سناریوهای بدیل ج. ا. ایران در تقابل با ائتلاف ‌سازی منطقه‌ای عربستان در میان کشورهای عربی: (2019-2011) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 18-35]
 • بزرگمهری، مجید حضور چین در خلیج‌ فارس؛ پیامدهای سیاسی و استراتژیک [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 1-31]
 • بشیر اسماعیلی، راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا: مصر و خطای استراتژیک [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 231-257]
 • بصیری، محمدعلی خیزش اقتصادی- نظامی جمهوری خلق چین و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 59-83]
 • بصیری، محمدعلی آینده‌پژوهی خاورمیانه طی سه دهه آینده؛ تحلیل روندهای مقابله با تروریسم در سطح بین‌الملل [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 87-116]
 • بصیری، محمد علی دولت، حاکمیت و همگرایی منطقه ای (مقایسه شرق آسیا و اروپا) [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 143-168]
 • بصیری، محمد علی خیزش نظامی چین و چالش های پیش روی هژمونی آمریکا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 189-218]
 • بصیری، محمد علی تبیین بازتولید منازعه جمهوری اسلامی ایران وآمریکا در جنوب غرب آسیا در عصر پسابرجام؛ بازگشت به نوواقع گرایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-25]
 • بصیری، محمد علی تحلیل تاثیر سیاست های دونالد ترامپ بر قدرت نرم ایالات متحده آمریکا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 1-25]
 • بصیری، محمد علی بررسی گسترش فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان بر ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ( با تاکید بر بخش آب و نهاده‌های کشاورزی) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 1-19]
 • بقایی، خرم بررسی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر ( بر اساس رویکرد واقع گرایی تهاجمی) [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 1-26]
 • بیگی، علیرضا تحلیل گفتمان دفاعیه علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، در دادگاه‌ آل خلیفه [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 29-61]
 • بیگی، محسن نوسازی نظامی چین، اهداف، راهبردها [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 195-224]
 • بلندیان، غلامحسین تاثیر حقوق زنان در سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 75-102]
 • بنی اشراف، سید امیرحسین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ارتقاء شان [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 102-118]
 • بنیانیان، مسعود منحصر بودن: راز اتحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-18]
 • بهرامی پور، فرشته سیاست خاورمیانه ای ترامپ و بازآفرینی سیاست منطقه‌ای اسرائیل [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 153-169]
 • بهرامی مقدم، سجاد پاسخ آمریکا به رشد چین: استراتژی بازیابی توازن [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 93-136]
 • بهرامی مقدم، سجاد تاثیر سلاح های هسته ای بر تداوم ساختار نامتوازن تک قطبی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 101-122]
 • بهروزی لک، غلام رضا سناریوهای دهه آینده روابط ایران و عربستان [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 1-30]
 • بهزادی بیرک علیا، زهرا اسلام‌گرایی محافظه‌کارانه و بازتاب آن در سیاست‌های اردوغان (بر اساس تئوری سازه‌انگاری) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-25]
 • بهمن، شعیب پراگماتیسم و سیاست: بررسی و نقد پراگماتیسم در قلمرو سیاست و حکومت [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 89-123]
 • بوزا، باری معرفی و نقد کتاب نظریه غیر غربی روابط بین الملل دور نما در آسیا و فراتر از آن [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 223-227]
 • بیوک، محسن تبیین استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری ‌اسلامی ‌ایران پس از برجام [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 26-50]

پ

 • پاپی، معصومه مطالعه سیاست‌خارجی دولت دونالدترامپ بر اساس مدل بازیگر عقلایی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 131-152]
 • پارسایی، سید مهدی تاثیر سلاح های هسته ای بر تداوم ساختار نامتوازن تک قطبی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 101-122]
 • پارسایی، سید مهدی بررسی واکنش های آمریکا و عربستان به خیزش مردمی در بحرین (2012- 2011) [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 111-142]
 • پای فرد، کیانوش افول مفهوم دولت-ملت در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 35-66]
 • پرهان، مهدی همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-17]
 • پرهیزکار، امین ریشه یابی منازعات ایران و عربستان (مطالعه‌ی موردی سه کشور عراق، بحرین و یمن) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 179-207]
 • پیروزیان، الهه تبیین راهبرد امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال عربستان سعودی در دوران پساجنگ سرد [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 51-79]
 • پروفسور دکتر واگنر، پروفسور دکتر هلموت منحصر بودن: راز اتحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-18]
 • پژهان، علی بررسی مقایسه ای سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از کشورهای سازمان ملل متحد [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 58-80]
 • پور احمدی، حسین صورتبندی مسائل و چالش‌های سیاست جهانی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 107-130]
 • پورآخوندی، نادر تحول در راهبرد نظامی عربستان: زمینه‌ها و دلایل [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 1-25]
 • پورحسن، ناصر «موازنه همه‌جانبه» و ائتلاف‌سازی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 85-110]
 • پور عزت، علی اصغر راهبری ملت سازی پایدار مبتنی بر عدالت اجتماعی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-22]
 • پور هاشمی، سید عباس بررسی امکان مطالبه خسارت زیست محیطی جنگ ایران و عراق از دیوان بین المللی دادگستری [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 65-71]

ت

 • تاج‌آبادی، حسین فدرالیزم عراق و امنیت ملی ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 153-188]
 • تاج الدین، محمدباقر موانع پیش روی روند دولت‌سازی در عراق [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 101-125]
 • تبارکی، مریم چالش ها و موانع انعقاد معاهده منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 55-88]
 • تخت روانچی، مجید تغییر مفهوم نقش ملی و اصول سیاست خارجی ژاپن: از یک دولت صلح‌طلب به یک دولت حافظ صلح [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 51-75]
 • ترابی، قاسم سیاست خارجی دولت حسن روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه گرا [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 131-161]
 • ترابی، قاسم معرفی و نقد کتاب اطلاعات و امنیت بی نالمللی؛ دستور جلسات و چشم اندازهای جدید [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 299-305]
 • ترابی، قاسم معرفی و نقد کتاب نظم بین الملل در تئوری و عمل [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 197-206]
 • ترابی، قاسم نقد کتاب: فواز جرجیس، خاورمیانه جدید، اعتراض و انقلاب در جهان عرب، دانشگاه کمبریج، 2004، 502 ‏ص [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 211-220]
 • ترابی، قاسم نقش هویت در سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 68-53]
 • ترابی، قاسم ابتکار جاده ابریشم؛ ابتکار چین برای هژمونی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 66-83]
 • ترابی، قاسم گسترش حضور فرانسه در آسیای جنوب غربی و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-90]
 • ترکاشوند، جلال تغییر در متدولوژی حضور خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده آمریکا: دلایل و زمینه‌ها [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 77-96]
 • تیشه یار، ماندانا ملاحظات ژئوپلیتیکی سیاست های انرژی چین در منطقه سازمان همکاری شانگهای [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 33-64]
 • تفت، جسیکا دختران شورشی: فعالان جوان و تغییر اجتماعی در سراسر آمریکا [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 285-292]
 • توتی، حسینعلی دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال تحولات مصر (دوره بعد از مبارک تا برکناری مرسی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 121-144]
 • توتی، حسینعلی تحولات انقلابی بحرین و تعارضات مذهبی و ژئوپولیتیکی ایران و عربستان سعودی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 141-169]
 • توسلی، حسین تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان شهر اصفهان (پیش از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی) [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 177-193]
 • توسلی، مجید رابطه سلامت با خشونت و آسیب در سیاست بین الملل [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 129-160]
 • توسلی رکن آبادی، مجید بررسی جایگاه سینمای هالیوود در دیپلماسی رسانه ای آمریکا: بازنمائی، هژمونی فرهنگی و پیشبرد اهداف سیاست خارجی [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 117-141]
 • توسلی رکن آبادی، مجید تأثیر ساختار حزبی بر سیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 141-169]
 • توکلیان، سید محسن بررسی نقش هویت قومی بر امنیت پایدار: مطالعه موردی منطقه کردستان ایران (قومیت کرد) [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 147-182]

ج

 • جانباز، دیان تکثر و تنوع مفاهیم در روابط بینالملل در ادوار مختلف [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 89-118]
 • جانسیز، احمد انگاره های موثر در شکل گیری رفتار سیاست خارجی ایران نسبت به حکومت منطقه اقلیم کردستان عراق (2003-2019) [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 119-134]
 • جان نثار، حمید بررسی کارآمدی تئوری محدودیت نسبی تدگر در تحلیل پدیده‌ی تروریسم در خاورمیانه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-115]
 • جاویدی، رقیه سناریوهای دهه آینده روابط ایران و عربستان [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 1-30]
 • جاویدی، لیلا راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال امنیت خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 213-223]
 • جدیدی، علی رابطه ایران و امریکا بین سالهای 32- 1330 (بررسی اسناد) علل کودتای 28 مرداد [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 93-100]
 • جزائی، محدثه بررسی بسترهای شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم اسلامی در نیجریه؛ مطالعه موردی بوکو حرام [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 177-210]
 • جزائی، محدثه «هوموساکرهای نوین»: بررسی وضعیت فوق‌العاده در ترکیه؛ بر اساس نظریه اشمیت و آگامبن [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 221-246]
 • جعفری، سیداصغر بررسی پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات ( مطالعه موردی: معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-28]
 • جعفری، سید امیر تبیین بازتولید منازعه جمهوری اسلامی ایران وآمریکا در جنوب غرب آسیا در عصر پسابرجام؛ بازگشت به نوواقع گرایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-25]
 • جعفری، علی اکبر مخالفت ایالات متحده آمریکا با دانش هسته ای ایران و امنیت اسراییل [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 89-109]
 • جعفری، علی اکبر بیوتروریسم، سیاست مرگ و امنیت ملی [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 39-60]
 • جعفری طاهری، حسین سیاستهای راهبردی دیوان بین المللی ‫کیفری‬ در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی‬ [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 105-127]
 • جعفری نژاد، مسعود تاثیربرنامه هسته ای ایران برنظام امنیت منطقه ای خلیج فارس با تاکید برنظریه رئالیسم تهاجمی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 207-227]
 • جعفری نژاد، مسعود تعامل هم افزای قدرت نرم با دیپلماسی عمومی در برابرجنگ نرم [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-81]
 • جعفری نژاد، مسعود اختلافات قومی - مذهبی و تأثیر آن بر شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 97-128]
 • جعفری نژاد، مسعود نظام چندبعدی قدرت جمهوری اسلامی ایران در لبنان [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 177-200]
 • جلالی، محمدرضا بررسی تطبیقی رویکرد آمریکا به نظام بین الملل: با تاکید بر نقش باراک اوباما و دونالد ترامپ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 36-54]
 • جلالی، محمود ارزیابی تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب گفتمان حمایت از حقوق بشر [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 119-151]
 • جلال پور، شهره افول مفهوم دولت-ملت در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 35-66]
 • جلال پور، شهره تبیین شاخص های دموکراسی از منظر جان لاک [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 225-233]
 • جلال پور، شهره نقش سازمان بلدیه (شهرداری) در تحولات شهری ایران در دوره پهلوی اول [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 235-243]
 • جلال پور، شیوا تبیین شاخص های دموکراسی از منظر جان لاک [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 225-233]
 • جلال درخشه، عوامل همگرا و واگرا در روابط ایران و ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 95-124]
 • جلیل پیران، داراب رژیم امنیتی حوزه دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی تا 2009 موانع و چالشها [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 107-140]
 • جمالی، حمید رضا چالش ها و موانع انعقاد معاهده منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 55-88]
 • جمالی، حمید رضا الحاق کریمه به فدراسیون روسیه از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 25-58]
 • جمالی، معصومه بایسته‌های نظریه‌پردازی اسلامی روابط بین‌الملل [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 176-200]
 • جمشیدی، محمد حسین ارزیابی نظری رابطه مسؤولیت حمایت و حاکمیت دولت‌ها از منظر سازه‌انگاری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 27-56]
 • جمشیدی، محمد حسین تحول در ساختار قدرت جهانی و تاثیرآن بر روابط ایالات‌متحده و عربستان سعودی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 51-75]
 • جهانبخش، محمدتقی روابط سیاسی ـ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سایه‌ی تحریم‌های غربی درباره‌ی مناقشه اوکراین [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 181-210]
 • جهانبخش مرادی، جهانبخش بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 275-282]
 • جهانگیری، پیام بررسی فعالیت های شورای ناتو - روسیه فراز و فرودها در همکاری های ناتو و روسیه از آغاز روابط تا پایان سال 2009 [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 49-76]
 • جهانگیری، سعید بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-49]
 • جوادی ارجمند، محمد جعفر رابطه هویت و منافع در سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تکیه بر رویکرد سازه انگاری [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 47-71]
 • جوادی ارجمند، محمد جعفر بررسی نقش هویت قومی بر امنیت پایدار: مطالعه موردی منطقه کردستان ایران (قومیت کرد) [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 147-182]
 • جواد ظریف، محمد دفاع مشروع پیشدستانه مشروعیت کاربرد زور در روابط بین الملل یا نقض مکرر منشور ملل متحد [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 41-82]
 • جوانمردی، عادل بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی – فرهنگی (مورد مطالعه:دانشآموزان شهر جوانرود) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 83-91]

چ

 • چگینی، امین سیاست خارجی ترکیه و تحولات سوریه و تاثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 171-184]

ح

 • حاتمی، محمدرضا تروریسم از دیدگاه اسلام [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 25-47]
 • حاتمی، محمد رضا بررسی تاثیر تاریخی ارتش مصر بر سیاست داخلی (با تاکید بر دوره 2013-2011) [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 57-74]
 • حاتمی، محمد رضا تاثیر سلاح های هسته ای بر تداوم ساختار نامتوازن تک قطبی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 101-122]
 • حاجی مینه، رحمت سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 44-61]
 • حاجی مینه، رحمت الگوهای سیاست خارجی ترکیه و ایران در منطقه آمریکای لاتین [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 61-80]
 • حاجی مینه، رحمت تبیین تأثیر نئوعثمانی‌گرایی بر تغییر ماهیت روابط ترکیه وعربستان از همکاری به منازعه دربحران سوریه (2019-2011) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 55-76]
 • حاجی یوسفی، امیر محمد صف‌آرایی عربستان سعودی با اسرائیل از نگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 70-89]
 • حاضری، نجوا مواجهه قدرت و قانون؛ مطالعه تطبیقی کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران لیبی و سوریه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 97-111]
 • حافظ نیا، محمد رضا ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 84-101]
 • حبیبی اردکانی، احمدرضا تأثیر ویژگی‌های آیین ارزیابی ادواری شورای حقوق بشر، بر ارتقای احترام به حقوق بشر توسط دولت‌ها [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 151-170]
 • حداد زند، شیرین تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران و تأثیر آن بر همکاری‌های نفتی چین و عربستان سعودی (2019-2009) [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 100-118]
 • حیدری، جهانگیر تحلیل و تبیین عوامل اثرگذار بر پویش های ژئوپلیتیک منطقه ای و فرامنطقه ای قطر [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 103-135]
 • حیدری، سولماز بررسی روابط سیاسی اقتصادی کردستان عراق با ترکیه و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 1-34]
 • حیدری، غلامحسین جایگاه ژئوپلتیک قفقاز در سیاست قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 207-245]
 • حیدری، نصرت اله واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ با تأکید بر هژمونی نظم جهانی لیبرال [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • حیدر بابانسب، تحلیل رفتار انتخاباتی (مطالعه ی موردی دهمین دوره ریاست جمهوری حوزه انتخابیه هریس) [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 159-208]
 • حیدری بنی، زهره ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 84-101]
 • حیدری فرد، سجاد تحول مفهوم حکمرانی جهانی در روابط بین الملل [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 147-176]
 • حیدری موصلو، طهمورث تأثیر چالش ژئوپلیتیک بر همبستگی ملی (مطالعه موردی جزایر سه گانه) [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 63-87]
 • حسینی، سید محمدامین علل شکست اخوان‌المسلمین در برپایی حکومتی باثبات در مصر [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 57-84]
 • حسینی، سیدمحمود چشم‌اندازی بر درگیری‌های قومی در پاکستان؛ مطالعه موردی شهر کراچی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 59-92]
 • حسینی، محمد جواد حضور اقتصادی چین در آفریقا و زمینه های بروز رقابت با آمریکا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 121-146]
 • حسینی، هومان شاخص‌های اقتصادی و امنیت ملی ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 193-202]
 • حسین پناهی، محمد دولت رانتی، اقتصاد دولتی، فرهنگ سیاسی و سرمایه اجتماعی در ایران [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 59-94]
 • حسن پور، جمیل اخلاق و سیاست از دیدگاه نظریه انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 107-138]
 • حسین زاده، محمد سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا و بازدارندگی هسته ای [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 35-55]
 • حسن زاده قره آغاجی، سید محمد تقی نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم2017 [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 62-74]
 • حق‌پناه، جعفر روابط سیاسی ـ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سایه‌ی تحریم‌های غربی درباره‌ی مناقشه اوکراین [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 181-210]
 • حق روستا، مریم تأثیر حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر روابط دوجانبه مکزیک و ایالات متحده [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 65-101]
 • حقیقی، علی محمد فرهنگ راهبردی ایرانیان و محدودیت ‏های دیپلماسی قهری واشنگتن علیه تهران [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 55-70]
 • حلال خور، مهرداد تاثیر ایدئولوژی برتناسب کاربرد قدرت سخت و نرم در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اعراب، اسراییل) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 245-254]
 • حمدی، نیلوفر رابطه حزب عدالت و توسعه ترکیه با حکومت ا کردستان عراق از سال 2003 تا 2018 [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 38-54]
 • حمیدی، سمیه خروج آمریکا از برجام و لزوم بازخوانی مفاد آن و محظورات طرفین در توافق هسته‌ای با کاربست نظریه عقلانیت محصور [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 18-38]
 • حمیدرضاجمالی، محیط زیست بین المللی و میراث مشترک بشریت [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 119-149]

خ

 • خامسی پور، حسین الحاق کریمه به فدراسیون روسیه از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 25-58]
 • خانمحمدی، یوسف تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق بحران هویت [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 54-69]
 • خاوری نژاد، سعید علل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل(با تأکید بر دهه 1380) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 199-233]
 • خداوردی، حسن فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای پیش روی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران دربستر اقتصاد سیاسی منطقه‌ای(2019-2003) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 79-95]
 • خدیری وریک، خضر تأثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق(2012 ـ2003) [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 1-28]
 • خرمشاد، محمدباقر بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 36-53]
 • خستو، رحیم کرسی‌های زبان فارسی و روابط سیاسی پایدار ایران و ایتالیا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 63-96]
 • خسروی، افسانه دیپلماسی عمومی جدید؛ بسترساز قدرت دیپلماسی رسانه ای [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 125-148]
 • خسروی نژاد، میلاد مطالعه تطبیقی تأثیر تحولات سوریه و عراق بر سیاست منطقه‌گرایی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 26-50]
 • خضری، احسان ریشه یابی منازعات ایران و عربستان (مطالعه‌ی موردی سه کشور عراق، بحرین و یمن) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 179-207]
 • خلیلی، عبدالرسول جهانی شدن و روابط شمال و جنوب [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 21-50]
 • خلیلی، محسن برابرسنجیِ نگاهِ ایرانی به یورشِ آمریکا به افغانستان [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 41-79]
 • خلیلی، محسن برابرسنجیِ‌ مفهومی ‌آموزه‌های ‌سه‌گانه‌ ‌سیاست‌ خارجی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران امُّ‌القرا، تمدّن‌ایرانی و ائتلاف/اتّحاد [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 183-218]
 • خواجه حسنی، محمّدامین افزایش مشارکت سیاسی با استفاده از مدل پشتیبانی تصمیم‌گیری [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 203-212]
 • خواجه سروی، غلامرضا مقایسه نقش ثبات سیاسی در الگوی توسعه مالزی و ترکیه با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 50-65]
 • خوشکار، امیر عباسی برابرسنجیِ‌ مفهومی ‌آموزه‌های ‌سه‌گانه‌ ‌سیاست‌ خارجی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران امُّ‌القرا، تمدّن‌ایرانی و ائتلاف/اتّحاد [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 183-218]

د

 • دادپناه، محمد مخالفت ایالات متحده آمریکا با دانش هسته ای ایران و امنیت اسراییل [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 89-109]
 • داراب زاده، عاطفه اژدهای زرد در آب های گرم: منافع استراتژیک جمهوری خلق چین در خلیج فارس [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 163-194]
 • دارابی منش، مریم زمینه های افزایش حملات تروریستی در عراق پس از سقوط صدام [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 163-184]
 • دانشور محمدزادگان، فاطمه سیاست خارجی قدرت‌های نوظهور نسبت به آمریکا؛ همراهی یا موازنه گری؟ (مطالعه ی موردی: بریکس) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 67-96]
 • داوند، حجت پساساختارگرایی، قدرت و فقر نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل (مطالعه موردی: مفهوم امنیت انسانی) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 185-212]
 • داوند، محمد پساساختارگرایی، قدرت و فقر نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل (مطالعه موردی: مفهوم امنیت انسانی) [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 185-212]
 • درجانی، حسین امنیت در اسلام؛ مبانی و قالب های فکری [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 125-151]
 • درزنر، دانیل نظریه های سیاست بین الملل و زامبی ها [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 203-207]
 • دروی شپور، حجت اله نشانه های وحدت در کثرت جامعه هند [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 99-120]
 • دشتی، تقی مفهوم شناسی قومیت و اقلیت قومی به عنوان عنصری از جامعه سیاسی (به همراه شاخص های علمی برای تشخیص میزان و شدت قومیت) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 141-150]
 • دیلمی معزی، امین روندهای کلان نظام بین الملل در آغاز هزاره سوم [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 215-242]
 • دمیری، محمد رضا بررسی نقش بنیاد گرایی اسلامی در آسیای مرکزی( مطالعه ی موردی ازبکستان) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 1-39]
 • دین پرستی صالح، فائز ارزیابی انتقادی تعامل سازنده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 84-88 [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 188-220]
 • ده یادگاری، منوچهر اخلاق و سیاست از دیدگاه نظریه انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 107-138]
 • دهشیار، حسین سیاست خارجی تعامل گرای چین و نظم جهانی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-23]
 • دهشیار، حسین نقش کنگره ایالات‌ متحده در وضع تحریم‌ها علیه ایران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 76-100]
 • دهشیار، حسین سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 44-61]
 • دهشیار، حسین سناریوهای نظم منطقه‌ای در صورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از منظر مدل آینده پژوهی تایدا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 110-124]
 • دهشیری، محمد رضا الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در مدیریت بحران بین المللی سوریه در نظام تک-چندقطبی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 1-38]
 • دهشیری، محمد رضا فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای پیش روی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران دربستر اقتصاد سیاسی منطقه‌ای(2019-2003) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 79-95]
 • دهشیری، محمد رضا تبیین تأثیر نئوعثمانی‌گرایی بر تغییر ماهیت روابط ترکیه وعربستان از همکاری به منازعه دربحران سوریه (2019-2011) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 55-76]
 • دهشیری، محمد رضا سناریوهای نظم منطقه‌ای در صورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از منظر مدل آینده پژوهی تایدا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 110-124]
 • دهشیری، محمد رضا ریشه‌یابی دلایل مقابله عراق با انزوای عربی سوریه (2011-2021) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان، یدالله بررسی روابط استراتژیک هند با اسرائیل و تاثیرآن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 1-17]
 • دهقان، یدالله بررسی روابط سیاسی اقتصادی کردستان عراق با ترکیه و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 1-34]
 • دهقان، یدالله اختلافات قومی - مذهبی و تأثیر آن بر شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 97-128]
 • دهقانی، جواد نقش دین در مناسبات انسانی و روابط بین‌الملل [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 171-196]
 • دهقانی، خسرو تحلیل تاثیر سیاست های دونالد ترامپ بر قدرت نرم ایالات متحده آمریکا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 1-25]
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال بررسی نگرش های موجود در دو جامعه ایران و آمریکا درباره موضوع هسته ای ایران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 1-26]
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال تهاجمی شدن سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه در فاصله سالهای ( 2015 تا 2020 ) [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 18-37]
 • دهقانی فیروز آبادی، سید جلال تأثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق(2012 ـ2003) [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 1-28]
 • دهنوی، مهدی فدرالیزم عراق و امنیت ملی ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 153-188]
 • دیوسالار، مجید عوامل همگرا و واگرا در روابط ایران و ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 95-124]

ذ

 • ذاکریان، مهدی مولفه های حاکمیت مسئول و نقش گزارش گران حقوق بشر سازمان ملل در ترویج آن ها [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 189-217]
 • ذاکریان، مهدی پایبندی به قواعد نظام بین الملل از منظر نظریه های هنجاری روابط بین الملل [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 153-184]

ر

 • راسخی، عبداله روش شناسی سازه انگاری در حوزه روابط بین المل [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 183-214]
 • راعی، مسعود رویکرد تطبیقی نظارت بر حکومت در اسلام و لیبرال دموکراسی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 171-196]
 • ربیعی، اسماعیل توانمندی ها وآسیب پذیری های راهبردی ایران در بخش نفت [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 23-59]
 • ربیعی، اسماعیل تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان)جنگ ایران وعراق [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 21-49]
 • ربیعی، حسین تحلیل و تبیین عوامل اثرگذار بر پویش های ژئوپلیتیک منطقه ای و فرامنطقه ای قطر [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 103-135]
 • ربیعی، حسین بحران سوریه و امنیت ملی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 61-88]
 • ربیعی، شهریار تحلیل رفتار انتخاباتی (مطالعه ی موردی دهمین دوره ریاست جمهوری حوزه انتخابیه هریس) [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 159-208]
 • ربیعی نیا، بهمن سیاست امنیت انرژی امریکا و ژئوپلیتیک انرژی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 1-26]
 • رحیمی، میثم بررسی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر ( بر اساس رویکرد واقع گرایی تهاجمی) [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 1-26]
 • رزمجو، علی اکبر دیپلماسی عمومی جدید؛ بسترساز قدرت دیپلماسی رسانه ای [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 125-148]
 • رستگار، آزاده تغییرات آب‌وهوایی، حقوق بشر و لزوم تأسیس دیوان بین‌المللی محیط‌ زیست [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 126-150]
 • رستمی، فرزاد برجام، پرونده اتمی و بسترهای امنیتی‌سازی و غیرامنیتی‌سازی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 151-175]
 • رستمی، فرزاد مواجهه قدرت و قانون؛ مطالعه تطبیقی کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران لیبی و سوریه [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 97-111]
 • رستمی، محمدرضا جهت گیری توسعه چین و پیامدهای سیاسی آن [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 149-173]
 • رستمی، محمد رضا سیاست خارجی تعامل گرای چین و نظم جهانی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 17-23]
 • رسولی، امیرابراهیم مقایسه نقش ثبات سیاسی در الگوی توسعه مالزی و ترکیه با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 50-65]
 • رسولی، نوید کرسی‌های زبان فارسی و روابط سیاسی پایدار ایران و ایتالیا [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 63-96]
 • رسولی ثانی آبادی، الهام مطالعه تطبیقی تأثیر تحولات سوریه و عراق بر سیاست منطقه‌گرایی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 26-50]
 • رشید، معصومه خیزش اقتصادی- نظامی جمهوری خلق چین و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 59-83]
 • رشیدپور، علی ظرفیت سازی فرهنگی عامل کلیدی در راستای توسعه فرهنگی-سیاسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 131-139]
 • رضایی، سعید بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود ‏(مطالعه موردی فیلمهای تیکن ۱ و تیکن ۲)‏ [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 45-62]
 • رضایی، علیرضا معرفی و نقد کتاب چالش های جهانی آمریکا در دوران اوباما [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 259-266]
 • رضایی، علیرضا دختران شورشی: فعالان جوان و تغییر اجتماعی در سراسر آمریکا [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 285-292]
 • رضایی، علیرضا معرفی و نقد کتاب : سیاست خارجی ایران در دوره ی پسا شوروی : ایستادگی در برابر نظم بین المللی جدید [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 225-234]
 • رضایی، علیرضا نظم ایده محور: الگوی ایالات متحده آمریکا از نظم در نظام بین الملل پساجنگ سرد [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 171-196]
 • رضایی، علیرضا گسترش حضور فرانسه در آسیای جنوب غربی و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-90]
 • رضایی، مسعود ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 103-133]
 • رضایی، نیما تأثیر ساختار حزبی بر سیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 141-169]
 • رضاییان پور، محمدهادی دیپلماسی دفاعی نوین انگلستان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 1-29]
 • رضازاده، حبیب قوم گرایی و تأثیر آن بر روابط جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 205-238]
 • رضازاده، مجتبی اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران در عصر وابستگی متقابل؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 26-50]
 • رضائی، علیرضا سیاست خارجی دولت حسن روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه گرا [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 131-161]
 • رعیتی نژاد، محمد علی دولت، حاکمیت و همگرایی منطقه ای (مقایسه شرق آسیا و اروپا) [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 143-168]
 • رعیتی نژاد، محمد علی خیزش نظامی چین و چالش های پیش روی هژمونی آمریکا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 189-218]
 • رفیع، حسین روندهای کلان نظام بین الملل در آغاز هزاره سوم [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 215-242]
 • رکابیان، رشید بحران دولت در لیبی و امنیت اروپا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-169]
 • رکابیان، رشید مطالعه سیاست‌خارجی دولت دونالدترامپ بر اساس مدل بازیگر عقلایی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 131-152]
 • رکابیان، رشید ایندو پاسیفیک و ضرورت نگاه جدی‌تر جمهوری اسلامی ایران به آن [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 91-109]
 • رکابی شعرباف، جواد حرکت از چندجانبه‌گرایی1 به چندجانبه‌گرایی2 در بستر اتحادیه اروپا [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 81-99]
 • روا، سارا عوامل و موانع گسترش روابط جمهوری آذربایجان و اسراییل [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 1-30]
 • روان بد، امین (تاثیر معمای امنیت بر رقابت میان ایران و عربستان سعودی) [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 81-96]
 • روحی، محبوبه تجزیه و تحلیل روابط روسیه و ترکیه بر اساس تئوری لیبرالیسم( 2014-2002 ) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 26-46]
 • روزبهانی، محدثه جایگاه جمهوری اسلامی ایران در موازنه سازی نرم روسیه در قبال آمریکا [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 1-15]
 • رومی، فرشاد «بازشناسی اتاق‌های فکر روسیه و رویکرد آنها به سیاست داخلی و خارجی ایران» [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 151-175]
 • رئیسی، لیلا شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه: جایگاه و مسئولیت [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 83-116]
 • رئیسی دزکی، لیلا تأثیر جهانی‌شدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله : با تأکید بر بحران سوریه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 31-61]

ز

 • زارع، مهدی بررسی اهمیت انرژی منطقه خلیج فارس در راهبردهای سیاسی و امنیتی ایالات متحده آمریکا [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-32]
 • زارعی، بهادر جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 119-152]
 • زارعی، غفار فرهنگ راهبردی ایرانیان و محدودیت ‏های دیپلماسی قهری واشنگتن علیه تهران [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 55-70]
 • زارعان، احمد موانع پیش روی روند دولت‌سازی در عراق [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 101-125]
 • زارع زاده، محمد افول و زوال مدل ترکیه در خاورمیانه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 173-198]
 • زارع زحمتکش، صدیقه نقش هویت در سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 68-53]
 • زیباکلام، صادق علل روی کارآمدن آقای خاتمی)دولت اصلاحات 1376 ( «بر اساس نظریه توسعه نامتوازن ساموئل هانتینگتون [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 51-76]
 • زراعت پیما، جواد جهت گیری توسعه چین و پیامدهای سیاسی آن [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 149-173]
 • زرافشان، وحید آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملّی ایران [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 76-100]
 • زرقانی، سیدهادی بررسی و سطح‌بندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش وابستگی ژئوپلیتیک جمهوری خودمختار نخجوان به ایران [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-75]
 • زرقانی، سیدهادی تبیین و تحلیل اختلافات هیدروپلیتیک در منطقه آسیای مرکزی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 91-124]
 • زرگری، هادی عوامل مؤثر در رویکرد روسیه به برنامه هسته‌ای ایران؛ از نیروگاه بوشهر تا برجام [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 26-50]
 • زمانی، سید حسام الدین زمانی چهارچوبی نظری برای تحلیل رفتار گروه داعش [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 1-26]
 • زمانی، سید قاسم تجزیه و تحلیل بحران کرونا در ایالات متحده با تاکید بر بحران مشروعیت دولت دونالد ترامپ [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 1-17]
 • زمانی، محسن راهبردهای امنیتی چین در مقابل تحرکات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایالات متحده آمریکا [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 125-146]
 • زینی وند، علی جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 119-152]

س

 • ساعی، احمد معضلات فدرالیسم در عراق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 31-58]
 • ساعی، احمد دولت توسعه گرای لولا داسیلوا (2003-2011)و شاخص توسعه انسانی در برزیل [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 1-28]
 • سبزیان موسی آبادی، علیرضا پراگماتیسم و سیاست: بررسی و نقد پراگماتیسم در قلمرو سیاست و حکومت [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 89-123]
 • سبزیان موسی آبادی، علیرضا اهداف و پیامدهای جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 27-56]
 • سبزیان موسی آبادی، علیرضا چالش های نظری در روابط ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 19-40]
 • ستاری، الهام تاثیر حقوق زنان در سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 75-102]
 • ستوده، محمد راهبرد آمریکا و نظم منطقه‌ای خاورمیانه: از هژمونی کلاسیک تا هژمونی ملایم [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 151-175]
 • سید جواد، امام جمعه زاده ساختار دولت در خاورمیانه [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-8]
 • سید فاطمی، سید محمد قاری بررسی رابطه میان تروریسم و حق حیات در پرتو رویه قضایی بین‌المللی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 51-75]
 • سرخیل، بهنام قوم هزاره در دورة گذار (2001-2019م) چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 28-44]
 • سرخیل، بهنام الگوی اسلامی-ایرانی روابط با آفریقا؛ بایسته ها و آسیب ها [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-17]
 • سرور، رحیم بررسی عوامل مؤثر ژئوپلیتیک عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 63-94]
 • سروستانی، عباس امنیت انرژی و روابط اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 137-161]
 • سعادتی جعفرآبادی، حسن قلمروگستری جنوب خاوری ایران در مناسبات پساتحریم با تأکید بر بندر چابهار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 126-150]
 • سعادتمند، شهرام بررسی محدودیت ها وظرفیت ها ی بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران ( دهه 1390 هجری شمسی) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 20-37]
 • سعدآبادی، علی اصغر راهبری ملت سازی پایدار مبتنی بر عدالت اجتماعی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-22]
 • سعیدآبادی، محمدرضا تاثیر قدرت نرم سازمانهای بین الدولی بر حکمرانی جهانی: مطالعه موردی یونسکو [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 137-174]
 • سیف، هستی روابط سیاسی وامنیتی روسیه و آمریکا در زمان ریاست جمهوری پوتین در اروپای شرقی (2008-1998) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 43-51]
 • سیفی، عبدالرضا بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 36-53]
 • سیفی، عبدالرضا دولت توسعه گرای لولا داسیلوا (2003-2011)و شاخص توسعه انسانی در برزیل [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 1-28]
 • سیفی، عبدالمجید «موازنه همه‌جانبه» و ائتلاف‌سازی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 85-110]
 • سیفی، عبدالمجید جایگاه جمهوری اسلامی ایران در موازنه سازی نرم روسیه در قبال آمریکا [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 1-15]
 • سیفی، عبدالمجید موازنه گری از دور به مثابه استراتژی ایالات متحده در قبال داعش [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 38-53]
 • سلامی زواره، مهدی امنیت انرژی چین در راستای طرح «یک‌کمربند- یک‌جاده» [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-75]
 • سلطانی، محسن بررسی و سطح‌بندی متغیرهای اقتصادی مؤثر در افزایش وابستگی ژئوپلیتیک جمهوری خودمختار نخجوان به ایران [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 51-75]
 • سلطانی نژاد، احمد ارزیابی نظری رابطه مسؤولیت حمایت و حاکمیت دولت‌ها از منظر سازه‌انگاری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 27-56]
 • سلیمانی، علی بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا سال 1325 ( بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]
 • سلیمی ترکمانی، حجت لوله‌های فرامرزی گاز و امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 67-90]
 • سیمبر، رضا آیپک و تأثیر آن بر انتخابات ایالات متحده آمریکا [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 1-27]
 • سیمبر، رضا انگاره های موثر در شکل گیری رفتار سیاست خارجی ایران نسبت به حکومت منطقه اقلیم کردستان عراق (2003-2019) [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 119-134]
 • سمیعی، علیرضا تبیین رویکردهای حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال کردها: از آشتی ملی تا سیاست سرکوب (2015-2002) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 76-100]
 • سمیعی، مهرانگیز تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان)جنگ ایران وعراق [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 21-49]
 • سمیه ملک جمشیدی خانه زنیانی، راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا: مصر و خطای استراتژیک [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 231-257]
 • سنائی، اردشیر حضور اقتصادی چین در آفریقا و زمینه های بروز رقابت با آمریکا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 121-146]
 • سهرابی، حمیدرضا نقش جمهوری اسلامی ایران در قیف ژئوپولیتیک غرب آسیا [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 81-117]
 • سهرابی، حمیدرضا نقش ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران در امنیت انرژی جهانی بر اساس مدل مدیریت استراتژیک «swot» [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 163-204]
 • سهیلی نجف آبادی، سهیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات خاورمیانه (بیداری اسلامی) با تأکید بر بحران سوریه [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 37-52]

ش

 • شاکری خوئی، احسان جهانی شدن و مسئله قومیت ها [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 90-104]
 • شامیری، افشین قدرت، نظم موجود و موازنه‌ در سیاست خارجی (بررسی مقایسه‌ای چین و ایران) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 97-117]
 • شاه نوری، ندا تغییر و تداوم در سیاست خارجی برزیل در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 209-234]
 • شجاعی، بهروز مقایسۀ رویکرد یک‌جانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی ایالات متحده در قبال پروندۀ هسته‌ای ایران [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 167-196]
 • شجاعی، محمد میلاد هم‌سنجی امنیت با عیار نئورئالیسم و پست مدرنیسم [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 101-125]
 • شیخ الاسلامی، محمد چیستی دیپلماسی زیارت و ظرفیت‌های ایران [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 141-166]
 • شیخ الاسلامی، محمد حسن بررسی تطبیقی گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی سابق با اسرائیل [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 49-81]
 • شیراوند، صارم بررسی تطبیقی گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی سابق با اسرائیل [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 49-81]
 • شیراوند، صارم نقش زبان در گفتمان دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 163-198]
 • شیرخانی، محمد علی واقع گرایی و نقش منابع انرژی در سیاست خارجی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 1-41]
 • شریعتی، سعیده تحلیل فرصت ها و چالش های عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 81-97]
 • شریعتی، شهروز تقابل خشونت هژمونیسم و تروریسم در عراق [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 47-74]
 • شریعتی، شهروز کنفوسیوس‌گرایی و دکترین سیاست خارجی چین [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 1-20]
 • شریفی، محمد پارادوکس نفت و توسعه در ایرانر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 139-154]
 • شفیعی، اسماعیل شکل گیری جنگ سرد نوین در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه ی قفقاز [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 185-229]
 • شفیعی، اسماعیل تغییر و تداوم در سیاست خارجی برزیل در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 209-234]
 • شفیعی، اسماعیل بررسی فعالیت های شورای ناتو - روسیه فراز و فرودها در همکاری های ناتو و روسیه از آغاز روابط تا پایان سال 2009 [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 49-76]
 • شفیعی، اسماعیل رابطه حزب عدالت و توسعه ترکیه با حکومت ا کردستان عراق از سال 2003 تا 2018 [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 38-54]
 • شفیعی، نوذر دیپلماسی فناوری جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر فناوری‌های دفاعی-امنیتی) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 235-269]
 • شفیعی، نوذر تحلیل فرصت ها و چالش های عضویت ناظر ایران در اتحادیه آفریقا [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 81-97]
 • شفیعی، نوذر تجزیه و تحلیل روابط روسیه و ترکیه بر اساس تئوری لیبرالیسم( 2014-2002 ) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 26-46]
 • شفیعی، نوذر معمای دموکراسی در افغانستان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 197-222]
 • شفیعی، نوذر تاثیر جنگ 33 روزه لبنان بر موقعیت منطقه ای ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 41-64]
 • شفیعی، نوذر تبیین روابط ایران و عربستان در چارچوب مفهومی جنگ سرد [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • شفیعی، نوذر سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 44-61]
 • شفیع زاده، منصور نوسازی تمدن‌اسلامی در عرصه بین‌الملل ، برمبنای آراء واندیشه‌های عرفانی امام‌خمینی (ره) در شکل‌گیری انقلاب‌اسلامی‌ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفیع‌زاده برمی، سمانه سیاست خارجی قدرت‌های نوظهور نسبت به آمریکا؛ همراهی یا موازنه گری؟ (مطالعه ی موردی: بریکس) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 67-96]
 • شکری، محسن شورای همکاری خلیج‌فارس: از مدیریت همکاری تا تعمیق همگرایی اقتصادی [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 151-184]
 • شکری مقدم، اصغر دیپلماسی فناوری جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر فناوری‌های دفاعی-امنیتی) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 235-269]
 • شکوری، ابوالفضل احیای قدرت منطقه‌ای ایران(2017-2005) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-20]
 • شمس آبادی، علی چیستی دیپلماسی زیارت و ظرفیت‌های ایران [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 141-166]
 • شمس آبادی، علی ریشه‌یابی دلایل مقابله عراق با انزوای عربی سوریه (2011-2021) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمشیری، محمدرضا نوسازی تمدن‌اسلامی در عرصه بین‌الملل ، برمبنای آراء واندیشه‌های عرفانی امام‌خمینی (ره) در شکل‌گیری انقلاب‌اسلامی‌ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهابی، روح الله کاربرد شیوه های تبلیغی در روند اجرای عملیات روانی و نقش روحیه ملی کشور مورد هجوم در کارایی و یا عدم کارایی آن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 109-119]
 • شهابی، روح الله بررسی تطبیقی رویکرد آمریکا به نظام بین الملل: با تاکید بر نقش باراک اوباما و دونالد ترامپ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 36-54]
 • شهابی، مهدیه کاربرد نظریه بازی ها در تبیین رقابت های انتخاباتی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 175-202]
 • شهبازی، عزیزاله کاربرد شیوه های تبلیغی در روند اجرای عملیات روانی و نقش روحیه ملی کشور مورد هجوم در کارایی و یا عدم کارایی آن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 109-119]
 • شهریاری، ابوالقاسم بررسی بسترهای شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم اسلامی در نیجریه؛ مطالعه موردی بوکو حرام [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 177-210]
 • شهریاری، عبدالنعیم شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه: جایگاه و مسئولیت [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 83-116]
 • شهنازی زاده، رضا فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای پیش روی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران دربستر اقتصاد سیاسی منطقه‌ای(2019-2003) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 79-95]

ص

 • صادقی، سید شمس الدین امنیت انرژی چین و ژئواکونومیک انرژی ایران [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 85-123]
 • صادقی، سید شمس الدین آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملّی ایران [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 76-100]
 • صادقی اول، هادی تحلیل روابط ایران و عربستان سعودی از منظر نظریه واقع‌گرایی انگیزشی(1394-1384) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 129-160]
 • صادق زیبا کلام، بررسی رابطه ایران و آمریکا از آغاز تا سال 1325 ( بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]
 • صادقی محمدی، ستاره ارزیابی تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب گفتمان حمایت از حقوق بشر [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 119-151]
 • صالحی، محمد رضا بررسی واکنش های آمریکا و عربستان به خیزش مردمی در بحرین (2012- 2011) [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 111-142]
 • صالح آبادی، ریحانه تبیین و تحلیل اختلافات هیدروپلیتیک در منطقه آسیای مرکزی [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 91-124]
 • صانعی، راضیه ابتکار جاده ابریشم؛ ابتکار چین برای هژمونی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 66-83]
 • صباغیان، علی امنیت انرژی و روابط اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 137-161]
 • صبوری نژاد، احمد آمریکا و سیاست ترویج دموکراسی در آمریکای لاتین: مطالعه موردی ونزوئلا [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 103-128]
 • صدرا، علیرضا جنبش رومانتیسم و سیاست رومانتیک [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-19]
 • صدری علی بابالو، صیاد ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال‌های 2003 تا 2013 [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 175-205]
 • صفری، عسگر ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایالات ‌متحده آمریکا [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 111-138]
 • صفوی، سیدحمزه ریشه یابی منازعات ایران و عربستان (مطالعه‌ی موردی سه کشور عراق، بحرین و یمن) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 179-207]
 • صلاحی، سهراب "بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل " [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 62-79]

ط

 • طاهری، ابراهیم بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های هند برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 157-186]
 • طاهری، ابراهیم راهبرد شبکه سازی و جایگاه ج.ا. در سیاست خارجی هند در اورآسیا [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 21-37]
 • طاهری، ابوالقاسم بررسی اهمیت انرژی منطقه خلیج فارس در راهبردهای سیاسی و امنیتی ایالات متحده آمریکا [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 1-32]
 • طاهری، مجتبی بررسی مقایسه ای سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از کشورهای سازمان ملل متحد [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 58-80]
 • طاهری حاجی وند، احسان تجزیه و تحلیل شکل گیری دانش میان رشته ای «ژنوپولیتیک» و تبیین رفتار سیاسی بر مبنای طبیعت ژنتیک انسانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 32-54]
 • طاهری عطار، غزاله راهبری ملت سازی پایدار مبتنی بر عدالت اجتماعی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 1-22]
 • طباطبایی، سیدمحمد بررسی نقش دیپلماسی نظامی در سیاست خارجی روسیه [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 51-75]
 • طباطبایی، سید محمد الگوی شکل گیری روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران از دوره بازرگان تا دوره خاتمی (1384-1357) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 59-88]

ظ

 • ظفری، حیدر عوامل مؤثر بر الگوی رأی دهی مردم شهرستان اردل در انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-173]
 • ظهیری، صمد جهانی شدن و مسئله قومیت ها [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 90-104]

ع

 • عابدی، مهدی باز تولید بحران در ساختار امنیتی خاورمیانه به سوی شناسایی یک اَبَر بحران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 65-90]
 • عابدینی کشکوئیه، حسن شخصیت دونالد ترامپ و تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا در قبال برجام (بر اساس نظریه آناگرام) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 18-35]
 • عالیشاهی، عبدالرضا جریان صدر و ظهور واپسگرایی هویتی در جبهه مقاومت در دو بعد کلان سخت و نرم [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 21-34]
 • عامری گلستانی، حامد مبانی اندیشه ی قانون گرایی میرزا یوسف خان مستشارالدوله [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 27-62]
 • عامری گلستانی، حامد مقایسۀ رویکرد یک‌جانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی ایالات متحده در قبال پروندۀ هسته‌ای ایران [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 167-196]
 • عامری گلستانی، حامد بررسی تطبیقی رویکرد آمریکا به نظام بین الملل: با تاکید بر نقش باراک اوباما و دونالد ترامپ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 36-54]
 • عباسی، مجید تأثیر ویژگی های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر روابط با جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 83-117]
 • عباس زاده فتح آبادی، مهدی ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال‌های 2003 تا 2013 [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 175-205]
 • عبدالله، عبدالمطلب تحلیل کنش‌های رفتاری حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 92-110]
 • عبدخدائی، مجتبی بایسته‌های نظریه‌پردازی اسلامی روابط بین‌الملل [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 176-200]
 • عربیان، حسین نقش تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه در کنش‌های راهبردی ترکیه (تحلیل سازه‌انگارانه) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 31-56]
 • عزتی، عزت الله ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 84-101]
 • عزتی، عزت اله تبیین استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری ‌اسلامی ‌ایران پس از برجام [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 26-50]
 • عزیزی، حمیدرضا نقش عامل انرژی در روابط ایران و ترکمنستان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 77-106]
 • عزیزی، یوسف بررسی عوامل موثر بر نگرش س یاس ی اجتماعی جوانان ( 15 ال ی 29 ساله) در شهر بروجن [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 101-108]
 • عسگریان، عباسقلی نقش زبان در گفتمان دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 163-198]
 • عسگریان، عباسقلی جایگاه دیپلماسی عمومی در رقابت جدید ایالات متحده ی آمریکا و فدراسیون روسیه (بازتولید جنگ سرد در عرصه ی دیپلماسی عمومی) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 153-178]
 • عسگرخانی، ابومحمد افزایش قدرت چین و واکنش ایالات متحده و هند در برابر آن [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 35-53]
 • عسگرخانی، ابومحمد پیچیدگی ساختاری و الگوهای نوین در جنگ هژمونیک [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 111-129]
 • عسگرخانی، ابومحمد "بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل " [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 62-79]
 • عسگرخانی، ابو محمد قدرت نرم چین در آفریقا؛ تحلیلی فراسوی مفهوم‌سازی نای [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 101-125]
 • عطایی، فرهاد نقش عامل انرژی در روابط ایران و ترکمنستان [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 77-106]
 • عطارزاده، مجتبی دین سیاسی یا سیاست دینی از نگاه امام محمد غزالی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 57-78]
 • عطار زاده، مجتبی تحلیل رفتار انتخاباتی شهروندان شهر اصفهان (پیش از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی) [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 177-193]
 • عطائی، فرهاد از روابط فرهنگی تا نظریه فرهنگی روابط بین الملل: مروری بر نقش فرهنگ در روابط بین الملل [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 19-46]
 • علی اکبریان هاوشکی، مصطفی علل ساختاری پیدایش و عملکرد جنبش الحوثی و پیامدهای بین‌المللی تأسیس این گروه [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 97-120]
 • علیپور، عباس واکاوی نقش هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات ضد تروریستی (با تأکید بر کشور یمن) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 249-286]
 • علیپور گرجی، محمود تأثیر گسترش گفتمان سلفی بوکوحرام بر ساختار امنیتی غرب آفریقا [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 18-36]
 • علیپور گرجی، محمود جایگاه جمهوری اسلامی ایران در موازنه سازی نرم روسیه در قبال آمریکا [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 1-15]
 • علیپور گرجی، محمود موازنه گری از دور به مثابه استراتژی ایالات متحده در قبال داعش [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 38-53]
 • علی تبار، محمد باقر راهبرد امنیتی روسیه در دوره 2005-2015؛ از موازنه‌گرایی نرم تا موازنه‌گرایی سخت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 31-62]
 • علی حسینی، علی نقاط اشتراک ایران و آمریکای لاتین در تقابل با سیاستهای آمریکا : بررسی موردی برنامه هستهای ایران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 43-78]
 • علی حسینی، علی اسلام‌گرایی محافظه‌کارانه و بازتاب آن در سیاست‌های اردوغان (بر اساس تئوری سازه‌انگاری) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-25]
 • علی حسینی، علی نقش تحولات فکری رهبران حزب عدالت و توسعه در کنش‌های راهبردی ترکیه (تحلیل سازه‌انگارانه) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 31-56]
 • علیزاده، علی جنبش رومانتیسم و سیاست رومانتیک [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-19]
 • عله پور، مهرداد بحران دولت در لیبی و امنیت اروپا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-169]
 • عله پور، مهرداد ایندو پاسیفیک و ضرورت نگاه جدی‌تر جمهوری اسلامی ایران به آن [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 91-109]
 • عمادی، سینا انگاره های موثر در شکل گیری رفتار سیاست خارجی ایران نسبت به حکومت منطقه اقلیم کردستان عراق (2003-2019) [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 119-134]
 • عنایتی شبکلائی، علی دیپلماسی عمومی جدید؛ بسترساز قدرت دیپلماسی رسانه ای [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 125-148]

غ

 • غریب ابادی، کاظم دیپلماسی دفاعی نوین انگلستان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 1-29]
 • غفاری، مسعود روند اصلاح قانون اساسی در ترکیه و تاثیر آن بر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 157-188]
 • غلامپور، مجید فرهنگ راهبردی ایرانیان و محدودیت ‏های دیپلماسی قهری واشنگتن علیه تهران [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 55-70]
 • غلامشاهی کتج، لیلا ارزیابی انتقادی تعامل سازنده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 84-88 [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 188-220]

ف

 • فاضلی، حبیب الله جنبش رومانتیسم و سیاست رومانتیک [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 1-19]
 • فاطمی نژاد، سیداحمد سیاست خارجی قدرت‌های نوظهور نسبت به آمریکا؛ همراهی یا موازنه گری؟ (مطالعه ی موردی: بریکس) [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 67-96]
 • فاطمی نسب، علی سیاست خارجی ترکیه و تحولات سوریه و تاثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 171-184]
 • فتحی، محمدجواد مطالعه تطبیقی تأثیر تحولات سوریه و عراق بر سیاست منطقه‌گرایی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 26-50]
 • فرجی، محمد رضا واکاوی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 161-184]
 • فرجی راد، عبدالرضا تحلیل رویکرد اسرائیل در قبال مذاکرات 1+5 با ایران بر پایه نظریه بازی ها [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 29-63]
 • فرجی راد، عبدالرضا بررسی عوامل مؤثر ژئوپلیتیک عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 63-94]
 • فرجی راد، عبدالرضا تبیین استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری ‌اسلامی ‌ایران پس از برجام [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 26-50]
 • فرحمند، صغری تبیین رویکردهای حزب عدالت و توسعه ترکیه در قبال کردها: از آشتی ملی تا سیاست سرکوب (2015-2002) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 76-100]
 • فرهادی، زینب قدرت، نظم موجود و موازنه‌ در سیاست خارجی (بررسی مقایسه‌ای چین و ایران) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 97-117]
 • فروزان، یونس جریان صدر و ظهور واپسگرایی هویتی در جبهه مقاومت در دو بعد کلان سخت و نرم [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 21-34]
 • فضلی نژاد، سیف اله رویارویی و رقابت ایران و آمریکا در افغانستان پس از حوادث 11 سپتامبر2001 [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 117-150]
 • فقیهی، ابوالحسن ارایه مدل بومی جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-20]
 • فقیه حبیبی، علی بررسی امکان مطالبه خسارت زیست محیطی جنگ ایران و عراق از دیوان بین المللی دادگستری [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 65-71]
 • فکری، سینا تحلیل کنش‌های رفتاری حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 92-110]
 • فلاح، محمد افول مفهوم دولت-ملت در عصر جهانی شدن [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 35-66]
 • فلاح، محمد افول و زوال مدل ترکیه در خاورمیانه [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 173-198]
 • فلاحی، سارا واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ با تأکید بر هژمونی نظم جهانی لیبرال [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • فلاحی برزکی، مهرداد امنیت انرژی چین در راستای طرح «یک‌کمربند- یک‌جاده» [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 51-75]
 • فلاح زاده، علی محمد نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم2017 [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 62-74]
 • فلاح نژاد، علی هویت های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و دولت باراک اوباما [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 145-176]

ق

 • قاسمی، علیرضا بررسی پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات ( مطالعه موردی: معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 1-28]
 • قاسمی، فائزه روش تحلیل گفتمان و مسأله خود و دیگری [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 185-212]
 • قائدی، محمدرضا آینده پژوهی روند همگرائی و وحدت دنیای اسلام [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-34]
 • قائدی، محمدرضا بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود ‏(مطالعه موردی فیلمهای تیکن ۱ و تیکن ۲)‏ [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 45-62]
 • قائد رحمتی، حدیث تأثیر گسترش گفتمان سلفی بوکوحرام بر ساختار امنیتی غرب آفریقا [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 18-36]
 • قبادی، مرضیه بررسی رابطه میان تروریسم و حق حیات در پرتو رویه قضایی بین‌المللی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 51-75]
 • قجری، حسینعلی عوامل مؤثر بر الگوی رأی دهی مردم شهرستان اردل در انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 135-173]
 • قدوسی، آرش تجزیه و تحلیل شکل گیری دانش میان رشته ای «ژنوپولیتیک» و تبیین رفتار سیاسی بر مبنای طبیعت ژنتیک انسانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 32-54]
 • قربانی، وحید ایندو پاسیفیک و ضرورت نگاه جدی‌تر جمهوری اسلامی ایران به آن [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 91-109]
 • قربانی شیخ نشین، ارسلان همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-17]
 • قربانی شیخ نشین، ارسلان ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 63-78]
 • قرشی، سید یوسف تأملی سایبرنتیک بر مدل تصمیم‌گیری هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 119-146]
 • قره داغی قرقشه، علی اصغر تأثیر حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر روابط دوجانبه مکزیک و ایالات متحده [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 65-101]
 • قزلسفلی، محمدتقی نقد بومی گرایی در اندیشه جلال آل احمد [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 151-182]
 • قصری، اسداله برنامه ریزی توسعه؛ بررسی استراتژی توسعه اقتصادی در برنامه عمرانی پنجم 1352-1356 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 175-204]
 • قلی پور، مجتبی اژدهای زرد در آب های گرم: منافع استراتژیک جمهوری خلق چین در خلیج فارس [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 163-194]
 • قلی پور، مجتبی کنش‌ها و تعاملات قومی در فضای مجازی: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-25]
 • قمریان نصر آبادی، ناهید بررسی نقش هویت قومی بر امنیت پایدار: مطالعه موردی منطقه کردستان ایران (قومیت کرد) [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 147-182]
 • قنبری، فرهاد تبیین روابط ایران و عربستان در چارچوب مفهومی جنگ سرد [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • قهرمانی، کامبیز رقابت‌های اسلام سیاسی و سکولاریسم در دوران جمهوریت ترکیه با تأکید بر دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه در سال‌های 1990 تا 2016 [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 28-43]
 • قهرمانی، محمدجواد افزایش قدرت چین و واکنش ایالات متحده و هند در برابر آن [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 35-53]

ک

 • کاظمی، علی اصغر سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا و بازدارندگی هسته ای [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 35-55]
 • کاظمی، علی اصغر اشاعه هسته ای و پیامدهای آن بر اوراسیا [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 29-47]
 • کاظمی، علی اصغر اشاعه هسته‌ای: رفتار قدرتهای بزرگ و تأثیر آن بر امنیت بین‌الملل [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 25-31]
 • کاظمی، مهدی بررسی روابط استراتژیک هند با اسرائیل و تاثیرآن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 1-17]
 • کافی، مجید معرفی و نقد کتاب بازاندیشی دین و امور جهانی [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 219-224]
 • کافی، مجید معرفی و نقد کتاب نظریه غیر غربی روابط بین الملل دور نما در آسیا و فراتر از آن [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 223-227]
 • کافی، مجید نگاهی دیگر به مبانی روابط خارجی ج.ا. ایران: فرهنگ راهبردی در دهه ۱۳۵۸-۱۳۶۸ [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-25]
 • کاکایی، سیامک تهاجمی شدن سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه در فاصله سالهای ( 2015 تا 2020 ) [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 18-37]
 • کیانی، آذین شاخص‌های اقتصادی و امنیت ملی ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 193-202]
 • کیانی، داود شناسایی سناریوهای موثر بر آینده دیپلماسی عمومی تحت تاثیر فراروندهای فضای سایبر با رویکرد تحلیل ساختاری. [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 80-106]
 • کاویانی راد، مراد تأثیر چالش ژئوپلیتیک بر همبستگی ملی (مطالعه موردی جزایر سه گانه) [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 63-87]
 • کاویانی راد، مراد قلمروگستری جنوب خاوری ایران در مناسبات پساتحریم با تأکید بر بندر چابهار [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 126-150]
 • کاوه، مسعود تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق بحران هویت [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 54-69]
 • کاوه پیشقدم، محمدکاظم ناکامی حاکمان مصر در توسعه سیاسی و اقتصادی براساس مدل اقتدارگرای بوروکراتیک و توسعه وابسته [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 53-63]
 • کاوه پیش قدم، محمد کاظم تحلیل دادها در جهت پیش بینی بحران در خاورمیانه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 16-27]
 • کتابی، محمود بررسی روابط استراتژیک هند با اسرائیل و تاثیرآن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 1-17]
 • کتابی، محمود بررسی روابط سیاسی اقتصادی کردستان عراق با ترکیه و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 1-34]
 • کتابی، محمود اختلافات قومی - مذهبی و تأثیر آن بر شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 97-128]
 • کربلایی احمد، فاطمه بررسی کارآمدی تئوری محدودیت نسبی تدگر در تحلیل پدیده‌ی تروریسم در خاورمیانه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-115]
 • کریمی، الهام "بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل " [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 62-79]
 • کریمی، غلامرضا دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال تحولات مصر (دوره بعد از مبارک تا برکناری مرسی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 121-144]
 • کریمی، غلامرضا بررسی نقش مؤلفه‌های هویتی در روابط ج.ا. ایران و اتحادیه اروپا پس از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 89-114]
 • کریمی، غلامرضا همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-17]
 • کریمی، مهدی تأثیر انحصارات بر سرمایه اجتماعی [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 1-32]
 • کرمیان هابیلی، کرمرضا جنگ رسانه‌ها: چالش الگوی اسلام سیاسی مبتنی بر تشیع ایران و الگوی مبتنی بر وهّابیت عربستان در بحرین [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 213-238]
 • کریمی پور، داود دیپلماسی انرژی اسرائیل: مبانی و اهداف منطقه ای [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 27-58]
 • کرمی راد، جواد شرق آسیا و نظام توازن قوای دو قطبی [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 195-137]
 • کریم زاده، محمد قوم گرایی و تأثیر آن بر روابط جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 205-238]
 • کرم صفری، علی شکل گیری جنگ سرد نوین در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه ی قفقاز [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 185-229]
 • کریمی فرد، حسین بررسی و نقد سیاست خارجی اوباما [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 157-184]
 • کریمی فرد، حسین تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مؤلفه های هویت ملی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 155-190]
 • کرمی ناوه‌کش، محسن واکاوی نقش هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات ضد تروریستی (با تأکید بر کشور یمن) [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 249-286]
 • کشاورز مقدم، الهام نقش ژئواکونومی انرژی در پیوند ایران و چین [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 75-104]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات خاورمیانه (بیداری اسلامی) با تأکید بر بحران سوریه [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 37-52]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای پیش روی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران دربستر اقتصاد سیاسی منطقه‌ای(2019-2003) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 79-95]
 • کشوریان، محسن بررسی نقش مؤلفه‌های هویتی در روابط ج.ا. ایران و اتحادیه اروپا پس از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 89-114]
 • کشوریان آزاد، محسن تأثیر پولشویی بر رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه (2016-2001) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 126-150]
 • کفاش نیری، محمد تأثیر جهانی‌شدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله : با تأکید بر بحران سوریه [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 31-61]
 • کلانتری، صمد جهانی شدن و روابط شمال و جنوب [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 21-50]
 • کیماسی، علیداد بازتاب ریشه‌های منازعه ایران و ایالات متحده در عرصه بین‌الملل از منظر دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا ( مورد مطالعه: فیلم سیصد ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 197-228]
 • کهرازه، یاسر دیپلماسی سلبریتی و جذابیت و ساده سازی سیاست بین الملل در ادراک عامه [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 69-84]
 • کیوان حسینی، سید اصغر بازهویت‌یابی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 26-50]
 • کوشکی، محمدصادق چشم‌اندازی بر درگیری‌های قومی در پاکستان؛ مطالعه موردی شهر کراچی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 59-92]
 • کوشکی، محمدصادق بررسی تطبیقی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستیبررسی تطبیقی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 81-126]
 • کوشکی، محمدصادق بررسی تطبیقی عملکرد اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس «درچارچوب همگرایی منطقه ای» [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 65-88]
 • کوشکی، محمدصادق بررسی چالش ها و موانع درونی دموکراسی در خاورمیانه با تاکید بر کشور بحرین [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 153-175]
 • کولایی، الهه ملاحظات ژئوپلیتیکی سیاست های انرژی چین در منطقه سازمان همکاری شانگهای [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 33-64]
 • کولایی، الهه نقش ایران در امنیت انرژی در منطقه و جهان [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 63-89]
 • کولائی، الهه عوامل و موانع گسترش روابط جمهوری آذربایجان و اسراییل [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 1-30]
 • کولائی، الهه عوامل مؤثر در رویکرد روسیه به برنامه هسته‌ای ایران؛ از نیروگاه بوشهر تا برجام [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 26-50]
 • کولائی، الهه تاثیر رقابت خاورمیانه‌ای روسیه و ایالات متحده آمریکا بر جایگاه منطقه‌ای ایران (2011-2019) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-16]
 • کوهکن، علیرضا بحران جزایر مورد مناقشه در جنوب شرق آسیا و تاثیر آن بر ثبات منطقه‌ای [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 126-150]

گ

 • گرجی زاده، محسن تأثیر ویژگیهای محلی فرهنگ سیاسی بر رقابت های انتخاباتی در ایران (مطالعه موردی،شهرستان ممسنی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 161-170]
 • گروسی، ناصر بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 35-49]
 • گل پرور، مجید تأثیر ویژگیهای محلی فرهنگ سیاسی بر رقابت های انتخاباتی در ایران (مطالعه موردی،شهرستان ممسنی) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 161-170]
 • گل پرور، مجید کاربرد نظریه بازی ها در تبیین رقابت های انتخاباتی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 175-202]
 • گـل پـرور، مجیـد گـل افزایش مشارکت سیاسی با استفاده از مدل پشتیبانی تصمیم‌گیری [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 203-212]
 • گلستان، مسلم الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در مدیریت بحران بین المللی سوریه در نظام تک-چندقطبی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 1-38]
 • گلشنی، علیرضا نقش جمهوری اسلامی ایران در قیف ژئوپولیتیک غرب آسیا [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 81-117]
 • گلشنی، علیرضا نقش ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران در امنیت انرژی جهانی بر اساس مدل مدیریت استراتژیک «swot» [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 163-204]
 • گلشنی، علیرضا جایگاه حزب اله لبنان در استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 123-156]
 • گلشنی، علیرضا آینده پژوهی روند همگرائی و وحدت دنیای اسلام [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 1-34]
 • گلشنی، علیرضا تروریسم هسته ای: «تبیین مفهومی در چارچوب عملکرد سازمان ملل متحد» [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 121-129]
 • گلشنی، علیرضا تحولات کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 101-125]
 • گلشنی، علیرضا بازنمایی مسلمانان در سینمای هالیوود ‏(مطالعه موردی فیلمهای تیکن ۱ و تیکن ۲)‏ [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 45-62]
 • گلشنی، علیرضا رقابت‌های اسلام سیاسی و سکولاریسم در دوران جمهوریت ترکیه با تأکید بر دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه در سال‌های 1990 تا 2016 [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 28-43]
 • گودرزی، مسعود اشاعه هسته ای و پیامدهای آن بر اوراسیا [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 29-47]
 • گودرزی، مسعود اشاعه هسته‌ای: رفتار قدرتهای بزرگ و تأثیر آن بر امنیت بین‌الملل [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 25-31]
 • گودرزی، مهناز سیاست‌های اقتصادی ترکیه در جمهوری‌های آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 9-16]
 • گودرزی، مهناز سلفی‌گری تکفیری در خاورمیانه هزاره سوم و جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 179-206]
 • گودرزی، مهناز تجزیه و تحلیل شکل گیری دانش میان رشته ای «ژنوپولیتیک» و تبیین رفتار سیاسی بر مبنای طبیعت ژنتیک انسانی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 32-54]
 • گودرزی، مهناز شخصیت دونالد ترامپ و تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا در قبال برجام (بر اساس نظریه آناگرام) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 18-35]

ل

 • لارتی، محمدرضا درک تهدید و آثار آن بر رویکرد محیط‌شناسی اندیشکده‌های روسیه؛ با تأکید بر محیط آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 55-72]
 • لسانی، سید‫حسام الدین سیاستهای راهبردی دیوان بین المللی ‫کیفری‬ در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی‬ [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 105-127]
 • لطفی، حیدر ریشه های بحران ژئوپلیتکی عراق و تداوم مقاومت ضد ژئوپلیتیکی کردی [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 84-101]
 • لکزی، مهدی واکاوی علل ناکامی معامله قرن در ایجاد صلح [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 73-91]

م

 • مایلی، محمدرضا واکاوی رابطه و موقعیت کشورها بر پایة امپریالیسم و توسعه در عرصة روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 15-27]
 • مبینی کشه، زهرا تحریم نفتی ایران (با تاکید بر تحریم نفتی اتحادیه اروپا در سال 2012 ) [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 99-129]
 • متقی، ابراهیم بررسی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر ( بر اساس رویکرد واقع گرایی تهاجمی) [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 1-26]
 • متقی، ابراهیم تاثیر تحولات فناورانه و بحران‏های منطقه‏ای بر سازماندهی چتر دفاع موشکی آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 1-26]
 • متقی، ابراهیم رقابت‌های اسلام سیاسی و سکولاریسم در دوران جمهوریت ترکیه با تأکید بر دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه در سال‌های 1990 تا 2016 [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 28-43]
 • متقی، ابراهیم ارزیابی مقایسه‌ای سیاست امنیت ملی امریکا در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ در جنوب غرب آسیا . [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 1-17]
 • مجتبی ابویی مهریزی، رابطه سلامت با خشونت و آسیب در سیاست بین الملل [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 129-160]
 • مجیدی، حسن تحلیل گفتمان دفاعیه علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، در دادگاه‌ آل خلیفه [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 29-61]
 • مجیدی، محمد رضا زمینه‎های پیدایش و رشد افراطی‌گری در آسیای مرکزی: مطالعه موردی داعش [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 151-175]
 • محسنی، سجاد تحول در ساختار قدرت جهانی و تاثیرآن بر روابط ایالات‌متحده و عربستان سعودی [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 51-75]
 • محسنی، علی بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی – فرهنگی (مورد مطالعه:دانشآموزان شهر جوانرود) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 83-91]
 • محقق نیا، حامد بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 275-282]
 • محمدی، رقیه نقش شبکه های اجتماعی مجازی در انقلاب مصر [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 139-162]
 • محمدی، کیمیا جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 119-152]
 • محمدی، نعیما گونه‌شناسی عملکرد سازمان‌های غیردولتی زنان در برخی کشورهای اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 145-172]
 • محمدی ایروانلو، علی جهانی شدن و مسئله قومیت ها [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 90-104]
 • محمدیان، علی تحلیلی بر زمینه های داخلی انقلاب مصر(2013-2011) [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 229-252]
 • محمدیان، علی بررسی سیاست خارجی ایالات متحده در افغانستان: دولت سازی با تأکید بر بازسازی نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 121-148]
 • محمددوست، علی تجزیه و تحلیل بحران کرونا در ایالات متحده با تاکید بر بحران مشروعیت دولت دونالد ترامپ [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 1-17]
 • محمد روشن، پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 185-192]
 • محمدزاده ابراهیمی، فرزاد راهبرد خاورمیانه‌ای اوباما؛ از واگذاری مسؤولیت تا همراهی محدود [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 95-118]
 • محمدی ضیاء، علی راهبرد آمریکا و نظم منطقه‌ای خاورمیانه: از هژمونی کلاسیک تا هژمونی ملایم [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 151-175]
 • محمدی عزیز آبادی، مهدی نقش تبعی و تسریع‌کننده‌ی ورزش در فراهم کردن شرایط صلح در بین دولت‌ها [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 149-179]
 • محمدی عزیز آبادی، مهدی بازگشایی مجدد پایگاه نیروی دریایی انگلیس در بحرین؛ بسترها و ضرورت‌ها [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 129-156]
 • محمد علی بصیری، راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال امنیت خلیج فارس [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 213-223]
 • محمدی فرد، محمد الگوی اسلامی-ایرانی روابط با آفریقا؛ بایسته ها و آسیب ها [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 1-17]
 • محمدنیا، مهدی بحران دولت در لیبی و امنیت اروپا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 147-169]
 • محمدنیا، مهدی مطالعه سیاست‌خارجی دولت دونالدترامپ بر اساس مدل بازیگر عقلایی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 131-152]
 • محمدی نسب، اکرم بحران جزایر مورد مناقشه در جنوب شرق آسیا و تاثیر آن بر ثبات منطقه‌ای [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 126-150]
 • محمودی، محمد جواد بررسی مقایسه ای سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از کشورهای سازمان ملل متحد [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 58-80]
 • محموداوغلی، رضا نقش نفت در حمله آمریکا به عراق [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 117-138]
 • محمودی کیا، محمد منطق و جهان‌نگرش سیاست خارجی دولت روحانی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 126-150]
 • محمودی کیا، محمد جهان پسا کرونا؛ چین‌محوری یا استمرار آمریکامحوری در روابط بین‌الملل؟ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 71-91]
 • مختاری، بهروز مولفه های حاکمیت مسئول و نقش گزارش گران حقوق بشر سازمان ملل در ترویج آن ها [دوره 6، شماره 18، 1393، صفحه 189-217]
 • مختاری، بهروز راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا: مصر و خطای استراتژیک [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 231-257]
 • مدآبادی، فیدافه تاثیربرنامه هسته ای ایران برنظام امنیت منطقه ای خلیج فارس با تاکید برنظریه رئالیسم تهاجمی [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 207-227]
 • مدنی، سید مصطفی بررسی ساختار قدرت در منطقة غرب‌آسیا، با تأکید بر پنج کشور پیرامونی جمهوری اسلامی ایران(بحرین، قطر، امارات متحده عربی،کویت و عمان) [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 31-66]
 • میراحمدی چناروئیه، منصور صورتبندی مسائل و چالش‌های سیاست جهانی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 107-130]
 • مرادی، احمد تاثیر جنگ 33 روزه لبنان بر موقعیت منطقه ای ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 41-64]
 • مرادی، جهانبخش معضلات فدرالیسم در عراق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 31-58]
 • مرادی، حسین نقش کنگره ایالات‌ متحده در وضع تحریم‌ها علیه ایران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 76-100]
 • مرادی فر، سعیده حرکت از چندجانبه‌گرایی1 به چندجانبه‌گرایی2 در بستر اتحادیه اروپا [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 81-99]
 • مرادی کلارده، سجاد تبیین سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تروریسم تکفیری در عراق و سوریه [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 89-116]
 • مرادی کلارده، سجاد تبیین روابط عربستان سعودی و اسرائیل در مقابله با ایران : 2020-2011 [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 92-109]
 • میرترابی، سید سعید تحلیل قیام‌های مردمی در خاورمیانه از منظر اقتصاد سیاسی نفت [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 115-160]
 • میرترابی، سید سعید راهبرد امنیتی روسیه در دوره 2005-2015؛ از موازنه‌گرایی نرم تا موازنه‌گرایی سخت [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 31-62]
 • میرترابی، سید سعید تحلیل رابطه تعاملی ناسیونالیسم نفتی در ایران و تحولات ساختاری بازار نفت جهان [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 1-25]
 • میرترابی، سید سعید تأثیر پولشویی بر رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه (2016-2001) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 126-150]
 • میرترابی، سید سعید تحریم های بین المللی و شرق‌گرایی در روابط خارجی ایران (1392-1368) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 26-50]
 • میرترابی، سید سعید ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 63-78]
 • میرترابی، سعید علل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل(با تأکید بر دهه 1380) [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 199-233]
 • میرترابی، سعید توانمندی ها وآسیب پذیری های راهبردی ایران در بخش نفت [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 23-59]
 • میرترابی، سعید تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان)جنگ ایران وعراق [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 21-49]
 • میرحسینی، فرشته بررسی تطبیقی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستیبررسی تطبیقی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 81-126]
 • میرزایی، سید احمد دیپلماسی دفاعی نوین انگلستان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 1-29]
 • میرزایی، مریم حضور چین در خلیج‌ فارس؛ پیامدهای سیاسی و استراتژیک [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 1-31]
 • میرزاده، اکرم تقابل خشونت هژمونیسم و تروریسم در عراق [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 47-74]
 • میرزائی، جلال ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال‌های 2003 تا 2013 [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 175-205]
 • میرزائی، سید حسین بررسی ساختار قدرت در منطقة غرب‌آسیا، با تأکید بر پنج کشور پیرامونی جمهوری اسلامی ایران(بحرین، قطر، امارات متحده عربی،کویت و عمان) [دوره 9، شماره 32، 1396، صفحه 31-66]
 • میرکوشش، امیرهوشنگ تحلیل روابط ایران و عربستان سعودی از منظر نظریه واقع‌گرایی انگیزشی(1394-1384) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 129-160]
 • مروتی، لیلا تبیین تاثیر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر روابط متقابل این کشور و اتحادیه اروپا [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 29-57]
 • مروتی، نادر جهانی شدن و چالشهای فراروی هویت ملی در کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-23]
 • مروتی، نادر تأثیر نابرابری قومی بر امنیت ملی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 91-117]
 • مسعود جعفری نژاد، تحلیل رفتار انتخاباتی (مطالعه ی موردی دهمین دوره ریاست جمهوری حوزه انتخابیه هریس) [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 159-208]
 • مسعودنیا، حسین اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران در عصر وابستگی متقابل؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 26-50]
 • مسعودنیا، حسین شخصیت دونالد ترامپ و تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا در قبال برجام (بر اساس نظریه آناگرام) [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 18-35]
 • مسعود نیا، حسین بیداری اسلامی و جهانی شدن؛ پیامد یا پاسخ [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 73-97]
 • مسعود نیا، حسین ارکان سیاست منطقه ای ایران در دوران سازندگی با تکیه بر خطبه های نماز جمعه تهران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 77-102]
 • مسعود نیا، حسین جریان صدر و ظهور واپسگرایی هویتی در جبهه مقاومت در دو بعد کلان سخت و نرم [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 21-34]
 • مشیرزاده، حمیرا گفتمان سیاست اروپایی بریتانیا تحلیلی استعاره ای [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 1-39]
 • مشیرزاده، حمیرا نگاهی دیگر به مبانی روابط خارجی ج.ا. ایران: فرهنگ راهبردی در دهه ۱۳۵۸-۱۳۶۸ [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-25]
 • مشهدی، علی تغییرات آب‌وهوایی، حقوق بشر و لزوم تأسیس دیوان بین‌المللی محیط‌ زیست [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 126-150]
 • مصدقی، مرتضی رویارویی و رقابت ایران و آمریکا در افغانستان پس از حوادث 11 سپتامبر2001 [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 117-150]
 • مطلبی، مسعود هویت های سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و دولت باراک اوباما [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 145-176]
 • مظاهری، محمدمهدی تبیین رقابتهای چین و ایالات متحده آمریکا در چارچوب نظریه چرخه قدرت [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 79-94]
 • مظاهری، محمد مهدی تطور تاریخی الگوهای امنیت پژوهی؛ از گفتمان سنتی تا فرامدرن [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 65-88]
 • مظفری، هانیه اهداف و پیامدهای جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 27-56]
 • معدنی، سعید موانع پیش روی روند دولت‌سازی در عراق [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 101-125]
 • معراجی، ابراهیم تغییر رویکرد در سیاست خارجی ترکیه: از اتحادیه اروپا به خاورمیانه [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 17-31]
 • معراجی، ابراهیم سناریوهای نظم منطقه‌ای در صورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقه از منظر مدل آینده پژوهی تایدا [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 110-124]
 • معصوم زاده، نیکبود ارزیابی نظری رابطه مسؤولیت حمایت و حاکمیت دولت‌ها از منظر سازه‌انگاری [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 27-56]
 • معینی علمداری، جهانگیر روش شناسی سازه انگاری در حوزه روابط بین المل [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 183-214]
 • مفیدی احمدی، حسین پایبندی به قواعد نظام بین الملل از منظر نظریه های هنجاری روابط بین الملل [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 153-184]
 • ملایی، اعظم نظریه های سیاست بین الملل و زامبی ها [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 203-207]
 • میلانی، جمیل شرق آسیا و نظام توازن قوای دو قطبی [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 195-137]
 • ملائکه، حسن فروپاشی اتحاد شوروی ویژگی های منحصر به فرد آن و نمونه های تاریخی مشابه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 1-30]
 • ملائکه، سید حسن روابط آلمان و اسرائیل در دوره صدارت آنگلا مرکل؛ کلید فهم سیاست خارجی آلمان در خاورمیانه [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 89-120]
 • ملائکه، سید حسن علل شکست اخوان‌المسلمین در برپایی حکومتی باثبات در مصر [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 57-84]
 • ملائکه، سید حسن بازتاب ریشه‌های منازعه ایران و ایالات متحده در عرصه بین‌الملل از منظر دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا ( مورد مطالعه: فیلم سیصد ) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 197-228]
 • ملائکه، سید حسن سیاست‌گذاری رسانه‌ای آمریکا علیه روسیه؛ هالیوود، جنگ سرد نوین و احیای روسیه هراسی [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 76-100]
 • ملائکه، سید حسن علل ساختاری پیدایش و عملکرد جنبش الحوثی و پیامدهای بین‌المللی تأسیس این گروه [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 97-120]
 • ملائی مظفری، امیر آزمون‌های شخصیت و تحلیل شخصیت دانالد ترامپ: نگرشی روان‌شناختی- سیاسی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 38-57]
 • ملکی، روح اله تکثر و تنوع مفاهیم در روابط بینالملل در ادوار مختلف [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 89-118]
 • ملکی، محمدرضا راهبرد خاورمیانه‌ای اوباما؛ از واگذاری مسؤولیت تا همراهی محدود [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 95-118]
 • منتظری، بهرام تحولات جدید خاورمیانه:چالش های درون ساختاری و فرایندهای امنیتی در خاورمیانه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 91-100]
 • منوری، سیدعلی تحول روابط بین‌الملل از خِرَدگرایی به تأمل‌گرایی و ظهور فرانظریه به مثابه متا- فیزیک نوین [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 27-60]
 • منوری، سیدعلی همسویی ایدئولوژی و منافع ملی و روند قدرت یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (1396-1368) [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 1-17]
 • منوری، سید علی تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران و تأثیر آن بر همکاری‌های نفتی چین و عربستان سعودی (2019-2009) [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 100-118]
 • مهاجرپور، حامد واقع گرایی و نقش منابع انرژی در سیاست خارجی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 1-41]
 • مهدیان، حسین سیاست امنیت انرژی امریکا و ژئوپلیتیک انرژی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 1-26]
 • موثقی گیلانی، سید احمد اسلام میانه رو و دموکراسی در ترکیه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 33-63]
 • موحدی، محمدرضا گسترش حضور فرانسه در آسیای جنوب غربی و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 69-90]
 • موسوی، سید حسام الدین دولت، حاکمیت و همگرایی منطقه ای (مقایسه شرق آسیا و اروپا) [دوره 5، شماره 16، 1392، صفحه 143-168]
 • موسوی، سید حسام الدین خیزش نظامی چین و چالش های پیش روی هژمونی آمریکا [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 189-218]
 • موسوی، سید حسام الدین نوسازی نظامی چین، اهداف، راهبردها [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 195-224]
 • موسوی، سید مجید تبیین شاخص های دموکراسی از منظر جان لاک [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 225-233]
 • موسوی، سید محمد تاثیر مسایل ایدئولوژیک بر سیاست خارجی عربستان در قبال ایران از سال 2003 به بعد [دوره 4، شماره 11، 1391، صفحه 61-99]
 • موسوی، سید محمد چالش های نظری در روابط ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 19-40]
 • موسوی، سید محمدرضا دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال تحولات مصر (دوره بعد از مبارک تا برکناری مرسی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 121-144]
 • موسوی، سید محمدرضا تأثیر ویژگی های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر روابط با جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 83-117]
 • موسوی، سید محمدرضا تحولات انقلابی بحرین و تعارضات مذهبی و ژئوپولیتیکی ایران و عربستان سعودی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 141-169]
 • موسوی، سیده سارا کنفوسیوس‌گرایی و دکترین سیاست خارجی چین [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 1-20]
 • موسوی، میرهادی نقش زبان در گفتمان دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 163-198]

ن

 • نایب زاده، علی اکبر پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 185-192]
 • نادری، مسعود برجام، پرونده اتمی و بسترهای امنیتی‌سازی و غیرامنیتی‌سازی [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 151-175]
 • ناظم بور، مریم بررسی چالش ها و موانع درونی دموکراسی در خاورمیانه با تاکید بر کشور بحرین [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 153-175]
 • نیاکوئی، سید امیر دیپلماسی انرژی اسرائیل: مبانی و اهداف منطقه ای [دوره 7، شماره 22، 1394، صفحه 27-58]
 • نیاکوئی، سید امیر واکاوی بحران امنیتی در یمن: علل و زمینه‌ها [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 39-62]
 • نامدار پوربنگر، مصطفی حق بر کار در حقوق اتحادیه اروپا [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 241-295]
 • نایینی، امین تاثیر رقابت خاورمیانه‌ای روسیه و ایالات متحده آمریکا بر جایگاه منطقه‌ای ایران (2011-2019) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 1-16]
 • نائیج، علیرضا صورتبندی مسائل و چالش‌های سیاست جهانی [دوره 12، شماره 44، 1399، صفحه 107-130]
 • نائیج، علیرضا تغییر در متدولوژی حضور خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده آمریکا: دلایل و زمینه‌ها [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 77-96]
 • نجفی، پیام بررسی گسترش فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان بر ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ( با تاکید بر بخش آب و نهاده‌های کشاورزی) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 1-19]
 • نجفی، داود ارکان سیاست منطقه ای ایران در دوران سازندگی با تکیه بر خطبه های نماز جمعه تهران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 77-102]
 • نجفی، سجاد بحران سوریه و امنیت ملی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 61-88]
 • نجف زاده، مهدی تبیین ساختاری دگردیسیِ احزاب افغانستان از نظامی‌گری به مصالحه(نمونه‌پژوهی: حزب اسلامی گلبدین حکمتیار) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 85-104]
 • نجفلوی ترکمان، مجید تحلیل رویکرد اسرائیل در قبال مذاکرات 1+5 با ایران بر پایه نظریه بازی ها [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 29-63]
 • نیری، هومن اسلام میانه رو و دموکراسی در ترکیه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 33-63]
 • نصر، مهدی بررسی احتمالات وقوع جنگ در پی صعود چین به عرصه قدرت جهانی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 54-68]
 • نصراللهی، فرشته بازنگری در روابط روسیه و آمریکا [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 255-265]
 • نصیرزاده، حسین سلفی‌گری تکفیری در خاورمیانه هزاره سوم و جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 179-206]
 • نظری، علی اشرف کنش‌ها و تعاملات قومی در فضای مجازی: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 8، شماره 27، 1395، صفحه 1-25]
 • نظری، علی اشرف آزمون‌های شخصیت و تحلیل شخصیت دانالد ترامپ: نگرشی روان‌شناختی- سیاسی [دوره 13، شماره 46، 1400، صفحه 38-57]
 • نظری، کیانوش آیپک و تأثیر آن بر انتخابات ایالات متحده آمریکا [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 1-27]
 • نعمتی، امیرحسین صف‌آرایی عربستان سعودی با اسرائیل از نگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 11، شماره 40، 1398، صفحه 70-89]
 • نعمتی، امیرحسین تغییر در متدولوژی حضور خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده آمریکا: دلایل و زمینه‌ها [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 77-96]
 • نعمت پور، محمد تعامل هم افزای قدرت نرم با دیپلماسی عمومی در برابرجنگ نرم [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 73-81]
 • نقیب زاده، احمد انگلیس و اروپا ، تحلیل گفتمان سیاست خارجی (مدل لاکلاو و موف) [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-33]
 • نقدی، جعفر ساختار دولت در خاورمیانه [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 1-8]
 • نقدی، جعفر بحران سوریه و امنیت ملی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 61-88]
 • نقدی عشرت آباد، جعفر تحلیل روابط ایران و عربستان سعودی از منظر نظریه واقع‌گرایی انگیزشی(1394-1384) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 129-160]
 • نیکفر، جاسب بازگشایی مجدد پایگاه نیروی دریایی انگلیس در بحرین؛ بسترها و ضرورت‌ها [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 129-156]
 • نیک مرام، زین العابدین برنامه ریزی توسعه؛ بررسی استراتژی توسعه اقتصادی در برنامه عمرانی پنجم 1352-1356 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 175-204]
 • نگین‌تاجی، زریر شاخص‌های اقتصادی و امنیت ملی ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 193-202]
 • نوایی، فرهاد معرفی و نقد کتاب محدودیت های فرهنگ: اسلام و سیاست خارجی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 243-251]
 • نویدی نیا، فرزاد تبیین روابط عربستان سعودی و اسرائیل در مقابله با ایران : 2020-2011 [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 92-109]
 • نوریان دهکردی، نگین نقد بومی گرایی در اندیشه جلال آل احمد [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 151-182]
 • نورمحمدی، مرتضی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در انقلاب مصر [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 139-162]
 • نور محمدی، مرتضی تأثیر ویژگی های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر روابط با جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 83-117]

و

 • واسعی زاده، نسیم سادات از روابط فرهنگی تا نظریه فرهنگی روابط بین الملل: مروری بر نقش فرهنگ در روابط بین الملل [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 19-46]
 • واعظ زاده، حسام الدین تأثیر حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بر روابط دوجانبه مکزیک و ایالات متحده [دوره 6، شماره 19، 1393، صفحه 65-101]
 • واگنر، هلموت فروپاشی اتحاد شوروی ویژگی های منحصر به فرد آن و نمونه های تاریخی مشابه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 1-30]
 • وثوقی، سعید اژدهای زرد در آب های گرم: منافع استراتژیک جمهوری خلق چین در خلیج فارس [دوره 5، شماره 15، 1392، صفحه 163-194]
 • وثوقی، سعید نوسازی نظامی چین، اهداف، راهبردها [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 195-224]
 • وثوقی، سعید تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 101-116]
 • وثوقی، سعید ژئوپلیتیک اوکراین و نقش آن در رقابت روسیه و ایالات ‌متحده آمریکا [دوره 8، شماره 26، 1395، صفحه 111-138]
 • وردی زاده کهواده، محمد تحریم های بین المللی و شرق‌گرایی در روابط خارجی ایران (1392-1368) [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 26-50]
 • وزیریان، امیرحسین احیای قدرت منطقه‌ای ایران(2017-2005) [دوره 11، شماره 38، 1398، صفحه 1-20]
 • وکیلی، بهنام ابتکار یک کمربند یک راه، نهادگرایی و دیپلماسی انرژی چین [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 63-78]
 • ولی، علی قوم هزاره در دورة گذار (2001-2019م) چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 28-44]
 • ولیخانی دهاقانی، ماشاءاله ارایه مدل بومی جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 1-20]
 • ولی زاده میدانی، رامین تحلیل کنش‌های رفتاری حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 92-110]

ه

 • هادیان، حمید روابط سیاسی وامنیتی روسیه و آمریکا در زمان ریاست جمهوری پوتین در اروپای شرقی (2008-1998) [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 43-51]
 • هاشمی، سید عباس بررسی کارآمدی تئوری محدودیت نسبی تدگر در تحلیل پدیده‌ی تروریسم در خاورمیانه [دوره 7، شماره 23، 1394، صفحه 97-115]
 • هاشمی، سید مصطفی بررسی عوامل مؤثر ژئوپلیتیک عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1395، صفحه 63-94]
 • هدایتی شهیدانی، مهدی تبیین سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تروریسم تکفیری در عراق و سوریه [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 89-116]
 • هدایتی شهیدانی، مهدی درک تهدید و آثار آن بر رویکرد محیط‌شناسی اندیشکده‌های روسیه؛ با تأکید بر محیط آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 55-72]
 • هرسیج، حسین تجزیه و تحلیل نقش بازی‏های رایانه‌ای در ارتقای قدرت نرم آمریکا [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 76-100]
 • هزارجریبی، جعفر تأثیر نابرابری قومی بر امنیت ملی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 91-117]
 • همت، مسعود بررسی مقایسه‌ای مفهوم تابعیت در نظام‌های حقوق بین‌الملل معاصر و حقوق اسلام [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 185-210]
 • همت، مسعود تأثیر ویژگی‌های آیین ارزیابی ادواری شورای حقوق بشر، بر ارتقای احترام به حقوق بشر توسط دولت‌ها [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 151-170]
 • همت، مسعود بررسی محدودیت ها وظرفیت ها ی بین المللی جذب سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران ( دهه 1390 هجری شمسی) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 20-37]
 • همدانچی، رضا ارزیابی موانع هم‌گرایی روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 1-14]
 • همویی، فاطمه گفتمان سیاست اروپایی بریتانیا تحلیلی استعاره ای [دوره 4، شماره 12، 1391، صفحه 1-39]
 • هموئی، فاطمه انگلیس و اروپا ، تحلیل گفتمان سیاست خارجی (مدل لاکلاو و موف) [دوره 5، شماره 14، 1392، صفحه 1-33]

ی

 • یاری، احسان نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین‌المللی تسلیحات و پیشبرد صلح [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 101-125]
 • یاری القار، علی اکبر خروج آمریکا از برجام و لزوم بازخوانی مفاد آن و محظورات طرفین در توافق هسته‌ای با کاربست نظریه عقلانیت محصور [دوره 12، شماره 43، 1399، صفحه 18-38]
 • یارمحمدیان، حسین دامنه و افق مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (2021-2011) [دوره 9، شماره 31، 1396، صفحه 57-86]
 • یزدانی، عنایت الله تبیین تاثیر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر روابط متقابل این کشور و اتحادیه اروپا [دوره 6، شماره 20، 1393، صفحه 29-57]
 • یزدانی، عنایت الله اسلام‌گرایی محافظه‌کارانه و بازتاب آن در سیاست‌های اردوغان (بر اساس تئوری سازه‌انگاری) [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-25]
 • یزدانی، عنایت الله نقش نفت در حمله آمریکا به عراق [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 117-138]
 • یزدانی، عنایت اله جهانی شدن و چالشهای فراروی هویت ملی در کشورهای در حال توسعه [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 1-23]
 • یزدانی، عنایت اله سیاست امنیت انرژی امریکا و ژئوپلیتیک انرژی ایران [دوره 9، شماره 30، 1396، صفحه 1-26]
 • یزدانی، عنایت اله تبیین بازتولید منازعه جمهوری اسلامی ایران وآمریکا در جنوب غرب آسیا در عصر پسابرجام؛ بازگشت به نوواقع گرایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-25]
 • یزدانی، عنایت اله تحلیل تاثیر سیاست های دونالد ترامپ بر قدرت نرم ایالات متحده آمریکا [دوره 11، شماره 39، 1398، صفحه 1-25]
 • یزدانی زازرانی، محمد رضا برنامه ریزی توسعه؛ بررسی استراتژی توسعه اقتصادی در برنامه عمرانی پنجم 1352-1356 [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 175-204]
 • یوسفی، بهرام بررسی تطبیقی رویکرد آمریکا به نظام بین الملل: با تاکید بر نقش باراک اوباما و دونالد ترامپ [دوره 13، شماره 48، 1400، صفحه 36-54]
 • یوسفی، ساناز موازنه گری از دور به مثابه استراتژی ایالات متحده در قبال داعش [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 38-53]
 • یوسفی، محسن تبیین تأثیر نئوعثمانی‌گرایی بر تغییر ماهیت روابط ترکیه وعربستان از همکاری به منازعه دربحران سوریه (2019-2011) [دوره 13، شماره 47، 1400، صفحه 55-76]
 • یوسفی جویباری، محمد الگوی شکل گیری روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران از دوره بازرگان تا دوره خاتمی (1384-1357) [دوره 7، شماره 24، 1394، صفحه 59-88]
 • یوسف زهی، ناصر تبیین ساختاری دگردیسیِ احزاب افغانستان از نظامی‌گری به مصالحه(نمونه‌پژوهی: حزب اسلامی گلبدین حکمتیار) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 85-104]
 • یوسفی میانجی، عبدالرضا سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه [دوره 12، شماره 42، 1399، صفحه 44-61]