تجزیه و تحلیل بحران کرونا در ایالات متحده با تاکید بر بحران مشروعیت دولت دونالد ترامپ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل علوم دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مسئله ای که در عمل به وقوع نپیوست و اعتراضات طیف های وسیعی از مردم این کشور را به همراه داشت و مشروعیت کارکردی وسیعی برای ترامپ و دولت نومحافظه کار به وی همراه داشت. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه پاسخ به این سوال است که بحران کرونا چه تاثیراتی بر کارکرد و مشروعیت دولت ترامپ گذارده و در ادامه چه آینده محتملی را می توان در این راستا برای نظام سیاسی اجتماعی ایالات متحده متصور بود؟ فرضیه نویسندگان در این مقاله حکایت از تشدید بحران مشروعیت دولت ترامپ در دوران شیوع ویروس کرونا در این کشور دارد و یافته های مقاله که با استفاده از روش های تلفیقی تحلیلی توصیفی و آینده پژوهی، استفاده از منابع مکتوب و کتابخانه ای نشان دهنده وقوع احتمالی سه پیامد کلان برای ترامپ خواهد بود. نخست؛ تعمیق دوقطبی سازی در ایالات متحده، دوم شکست در انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا؛ و در نهایت ظهور بحران های امنیتی در آمریکا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Corona crisis in the United States with emphasis on the crisis of legitimacy of the Donald Trump administration

نویسندگان [English]

  • sayed ghasem zamani 1
  • Ali Mohammaddoust 2
1 Professor of Public International Law, Allameh Tabataba’i University
2 PhD Student in General International Law at Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The main issue in this regard has been Trump's policies and approaches to the fight against and control of the coronavirus on the one hand, and the support of various sections and classes of the American society, including medical, economic, and so on. An issue that did not materialize in practice and led to protests from a wide range of people, giving him a broad functional legitimacy for Trump and the neoconservative administration. In this article, the authors attempt to answer the question: what impact the Corona crisis has had on the functioning and legitimacy of the Trump administration, and what is the possible future for the US socio-political system? The authors' hypothesis in this article indicates the intensification of the Trump administration's crisis of legitimacy during the outbreak of the Coronavirus in this country, and the findings of the article show that the use of written descriptive and analytical methods, the use of written and library resources indicate the possible occurrence of three It will be a major consequence for Trump. First; Defeat in the upcoming US presidential election; Second, the deepening of bipolarity in the United States and, ultimately, the emergence of security crises in the United States

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Corona
  • Crisis
  • United States
  • Donald Trump
  • Legitimacy Crisis