صف‌آرایی عربستان سعودی با اسرائیل از نگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی- روابط بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
با تکیه ملک سلمان بر قدرت در سال 2015 و اعطای ولیعهدی با اختیارات و مسئولیت‌های گسترده به فرزندش محمد بن سلمان، که به روی کار آمدن نسل جدیدی از رهبران در این کشور منجر گردید، سیاست‌های این کشور در غرب آسیا در ارتباط با اسرائیل از پوسته محافظه‌کارانه خود خارج و در قالب یک صف‌آرایی در حال ظهور است. مقاله حاضر با بررسی این صف‌آرایی از منظر نظریات موازنه قدرت والتز، موازنه تهدید استفن والت و موازنه منافع رندال شولر، این سوال را مطرح می‌کند که کدام نظریه یا ترکیبی از نظریه‌ها بهتر می‌تواند ریشه‌های این صف‌آرایی را تبیین کند. در پاسخ به این سوال نویسندگان بر این باورند که رفتارسازی در سیاست خارجی عربستان سعودی نه تنها به واسطه تأثیرپذیری از عوامل ساختاری، بلکه به جهت ویژگی‌ها و عوامل داخلی موثر بر متغیر میانجی دولت است که به سمت صف‌آرایی جدید با اسرائیل و ایجاد موازنه در غرب آسیا به منظور مقابله با جمهوری اسلامی ایران پیش می‌رود. اگرچه نظریه توازن تهدید استفان والت در تبیین عوامل ساختاری از کارایی بهتری برخوردار است اما نظریه رندال شولر به جهت تأکید هم‌زمان بر عوامل داخلی و ساختاری قدرت در قالب توازن منافع، از قدرت تبیین‌کنندگی بالاتری برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia's alignment with Israel from the perspective of international relations theories

نویسندگان [English]

  • amirhossein nemati 1
  • amir mohammad hajyousefi 2
1 PhD Student of Political Science-International Relations, Shahid Beheshti University And lecturer at Imam Ali Officer University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

With King Salman coming to power in 2015 and granting the Crown Prince with extensive powers and responsibilities to his son, Mohammed bin Salman, which led to the emergence of a new generation of leaders, this country’s policy in West Asia released from the conservative condition in respect to Israel, and a new alignment is emerging. This article by considering the theories of Waltz's balance of power, Stephen Walt's balance of threat and Randall Schuler's balance of interests, reply to this question that which theory or combination of theories can explain the origin of this alignment. To this end, the authors believe that Saudi Arabia's foreign policy making is based on, structural factors, and effective characteristics on government as a mediating variable which is in toward to the new alignment with Israel and balancing in west Asia in order to confront with I.R. of Iran. Although Stephen Walt's balance of threat is more efficient in explaining structural factors, Randall Schuler's theory has a higher explanatory power for simultaneously emphasizing the internal and structural factors of power in the form of balance of interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Israel
  • Alignment
  • Neoclassical Realism
  • Balance of Interest