بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

2 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

جهان امروز در دوران گذار قرار داشته و ساختارهای منبعث از نظام دوقطبی و تک قطبی توان لازم را برای اداره وضعیت جدید جهان ندارند.قدرت های نوظهور برزیل،روسیه،چین،هند و افریقای جنوبی با تشکیل گروه کشورهای بریکس بلوک قدرت جدیدی را تشکیل داده اند که از قدرت قابل توجه و رو به رشدی در عرصه های اقتصادی،سیاسی و نظامی برخوردار بوده و می توانند نقش تعیین کننده ای در مناسبات بین المللی ایفا نمایند. در این مقاله به این سوال پاسخ داده می شود که چه عواملی در ارتقای سطح همگرایی بین ایران و بریکس موثر می باشد؟با توجه به رویه و اصول ثابت انقلاب اسلامی مبنی بر عدم وابستگی به قدرت های بزرگ،نفی سلطه پذیری و سلطه جویی،عدالت طلبی،عدم وابستگی،حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها و همچنین مخالفت و تلاش گسترده جمهوری اسلامی در نقد و به چالش کشیدن نظم تک قطبی امریکا محور، مشاهده می گردد همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.همسویی بریکس با جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای موازنه سازی نرم در قبال ایالات متحده نقشی اساسی در نگاه ج.ا.ایران برای ارتقای سطح همکاری با بریکس داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BRICS and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • abdilreza seifi 1
  • mohammadbagher khorramshad 2
1 ICRO
2 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

BRICS is the acronym for an association of five major emerging national economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa. Originally the first four were grouped as "BRIC" (or "the BRICs"), before the induction of South Africa in 2010. The BRICS members are all leading developing or newly industrialized countries, but they are distinguished by their large, sometimes fast-growing economies and significant influence on regional affairs; all five are G-20 members.As of 2015, the five BRICS countries represent over 3.6 billion people, or about 41% of the world population; all five members are in the top 25 of the world by population, and four are in the top 10. The five nations have a combined nominal GDP of US$16.6 trillion, equivalent to approximately 22% of the gross world product, combined GDP (PPP) of around US$37 trillion and an estimated US$4 trillion in combined foreign reserves Overall the BRICS are forecasted to expand 4.6% in 2016, from an estimated growth of 3.9% in 2015. The World Bank expects BRICS growth to pick up to 5.3% in 2017.In this article analyze Foreign Policy Strategies of the Islamic Republic of Iran and BRICS politics in the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International system
  • Emerging Powers
  • multipolar
  • BRICS
  • The foreign policy of Islamic Republic of Iran