دیپلماسی رسانه ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دوران پسا داعش

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرضا

چکیده

دیپلماسی رسانه ای آمریکا و صنعت فرهنگ آن پس از ورود ایالات متحده به معادلات بین المللی در راستای اهداف سیاست خارجی این کشور عمل کرده است . در دوراان بعد از یازده سپتامبر ، پس از یک دوره طولانی از بازنمایی و کلیشه سازی درباره اتحاد جماهیر شوروی و هراس از کمونیسم ، هالیوود اسلام هراسی و ایران هراسی را در دستور کار قرار داد . در حال حاضر با توجه به اینکه در جنگ طولانی با داعش ، نهایتا معادلات منطقه ای به سود جمهوری اسلامی ایران رقم خورد ، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا در دوان پسا داعش ،هالیوود و جهت گیری دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران روند هایی را در پیش خواهند گرفت؟ بر این مبنا ، فرضیه پژوهش عبارت است از این که طبق روال گذشته ، واکنش سیاست خارجی آمریکا نسبت به بسط بی سابقه نفوذ ایران در میان شیعیان منطقه بعد از سقوط داعش بر پایه ایران هراسی ، بازنمایی و کلیشه سازی منفی از جمهوری اسلامی ایران در هالیوود ، ادامه یافته و تقویت خواهد شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public diplomacy of U.S. against Islamic Republic of Iran in the post ISIS era

چکیده [English]

دیپلماسی رسانه ای آمریکا و صنعت فرهنگ آن پس از ورود ایالات متحده به معادلات بین المللی در راستای اهداف سیاست خارجی این کشور عمل کرده است . در دوراان بعد از یازده سپتامبر ، پس از یک دوره طولانی از بازنمایی و کلیشه سازی درباره اتحاد جماهیر شوروی و هراس از کمونیسم ، هالیوود اسلام هراسی و ایران هراسی را در دستور کار قرار داد . در حال حاضر با توجه به اینکه در جنگ طولانی با داعش ، نهایتا معادلات منطقه ای به سود جمهوری اسلامی ایران رقم خورد ، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا در دوان پسا داعش ،هالیوود و جهت گیری دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران روند هایی را در پیش خواهند گرفت؟ بر این مبنا ، فرضیه پژوهش عبارت است از این که طبق روال گذشته ، واکنش سیاست خارجی آمریکا نسبت به بسط بی سابقه نفوذ ایران در میان شیعیان منطقه بعد از سقوط داعش بر پایه ایران هراسی ، بازنمایی و کلیشه سازی منفی از جمهوری اسلامی ایران در هالیوود ، ادامه یافته و تقویت خواهد شد .

کلیدواژه‌ها [English]

  • واژگان کلیدی: دیپلماسی رسانه ای
  • پسا داعش
  • هالیوود
  • ایران هراسی
  • سیاست خارجی ایالات متحده