تأثیر ویژگی‌های آیین ارزیابی ادواری شورای حقوق بشر، بر ارتقای احترام به حقوق بشر توسط دولت‌ها

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، ایران

چکیده

چکیده
با تأسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم‌های جدیدی به­منظور افزایش احترام به حقوق بشر در درون شورا شکل گرفت. یکی از این مکانیسم‌ها، آیین «ارزیابی ادواری جهانی» موسوم به یو. پی. آر است که وضعیت حقوق بشر همه کشورها را در یک بازه زمانی 4 تا 4.5 ساله بررسی می­کند. سازوکار مزبور، یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفتگو و همکاری کشورها بوده که هدف از آن، تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی تأثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل بر تقویت مسأله حقوق بشر در بین دولت­ها می­پردازد و به­دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، چه تأثیری بر مسائل حقوق بشری دولت­ها داشته است و این فرضیه را مطرح می­کند که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت­ها را به­دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد که ویژگی­های منحصربه­فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی که در سایر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل وجود ندارد؛ از جمله افزایش همکاری دولت‌ها و مشارکت سازمان­های مردم نهاد، ارزیابی ابعاد مختلف حقوق بشری، افزایش تعاملات بین­المللی، برابری کشورها در بررسی­های حقوق بشری و ارزیابی حقوق بشری مبتنی بر همکاری و تعامل، توانسته است پاسخگویی دولت­ها در قبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Characteristics of the Procedure of Periodic Evaluation of Human Rights Council on Promotion of Respect for Human Rights by Governments

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Habibi Ardakani 1
  • Masoud Hemat 2
1 Islamic Azad University of Shahreza
2 Assistant professor, law department, IAU, Shahreza Branch.
چکیده [English]

Abstract:
With the establishment of Human Rights Council of the United Nations new mechanism took shape within the council to enhance the respect for human rights. One of these mechanisms is Universal Periodic Review (UPR) which evaluates the condition of human rights of all the countries in period of time of four to four and half years. The aforementioned mechanism is a promotional and supervisory framework based on interaction, dialogue and cooperation by countries which its objective is to strengthen respect for human rights throughout the world. The present article by a descriptive analytical method wants to examine the impact of the mechanism of universal periodic review of the Council of Human Rights of the United Nations on strengthening the human rights among the governments. The hypothesis is that universal periodic review mechanism has led to enhancement of the respect of human rights by the governments. The finding of the study shows that the unique characteristics of the Universal Periodic Review (which cannot be found in other mechanism of the United Nations) such as increasing cooperation among governments, NGOs and international interactions, evaluation of different aspects of human rights issues, the equality of states in investigating human rights and assessment of human rights  based on collaboration and interaction, have brought accountability by the governments about human rights issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: human rights
  • Human Rights Council
  • characteristics
  • the global periodic rites of review
  • governments