بررسی و نقد سیاست خارجی اوباما

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده

چکیده
با به قدرت رسیدن باراک اوباما، چرخشی در سیاست خارجی آمریکا ایجاد شد؛ در حالی که سیاست خارجی بوش بر یکجانبه‌گرایی و تاکید برحصول امنیت و منفعت به شیوه سخت‌افزاری استوار شده بود. اوباما سیاست خارجی خود را بر اساس چندجانبه‌گرایی، قدرت نرم، دیپلماسی عمومی، دموکراسی و قواعد بین‌المللی ساماندهی نمود. در این مقاله، ابتدا دکترین و سیاست خارجی اوباما به صورت خلاصه بررسی می‌شود و سپس انتقادات به سیاست خارجی اوباما در منطقه خاورمیانه و بحران اوکراین بررسی می‌شود. این مقاله با استفاده از مقالات تخصصی درمورد سیاست خارجی آمریکا و با تاکید بر روش تحقیق تحلیلی- تبیینی درصدد اثبات این فرضیه است که: منتقدان، اوباما را به عقب‌نشینی، انزوا، تضعیف موقعیت آمریکا در جهان و از دست دادن موقعیت رهبری در جهان متهم می‌کنند. آمریکا اعتماد به‌نفس خود را از دست داده و قادر به اتخاذ مواضع قاطع برای اطمینان بخشیدن به متحدان خود نیست؛ به همین دلیل، اعتماد متحدان نسبت به رهبری آمریکا متزلزل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Critique of Obama’s Foreign Policy

نویسنده [English]

  • Hossein Karimifard
چکیده [English]

Abstract
After Obama came into power as president, there has been a shift in the United States foreign policy orientation. While during George Bush unilateralism and emphasis on achieving security and interest through hardware method was on the agenda, Obama based his foreign policy on multilateralism, soft power, public diplomacy, democracy and international norms. The present article first summarily examines Obama’s foreign policy then the criticism to his foreign policy in the Middle East and Ukraine crisis are reviewed. The article by relying on specialized articles on the United States foreign policy and by analytical explanative method wants to prove the hypothesis that the critics blame Obama for backing out, isolationism, weakening the position of the United States in world affairs and losing the position of leadership. The critics are also of the view that the United States has lost her self-confidence and is not in a position to take firm stand for supporting her allies. For this reason the United States allies have lost their faith in her position as a world leader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the United States foreign policy
  • Obama’s doctrine
  • change
  • Obama’s critic