آمریکا و سیاست ترویج دموکراسی در آمریکای لاتین: مطالعه موردی ونزوئلا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
سیاست ترویج دموکراسی، یکی از مهم‌ترین راهبردهای آمریکا برای ادامه تسلط و نفوذ بر کشورهای منطقه آمریکای لاتین در دوران پس از جنگ سرد بوده است. همراهی و تناسب این سیاست با شکل‌گیری موج سوم دموکراسی‌خواهی در نقاط مختلف جهان، باعث شد تا سیاستمداران آمریکایی از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های خود در این منطقه استفاده کنند. این مقاله با مبنا قرار دادن سیاست ترویج دموکراسی(از دیدگاه ویلیام رابینسون) در منطقه آمریکای لاتین با محوریت ونزوئلا، می‌کوشد این مسأله را بررسی کند که اصولاً سیاست ترویج دموکراسی بر اساس چه مؤلفه‌ها و مکانیزم‌هایی توسط ایالات متحده در منطقه آمریکای لاتین، به اجرا گذاشته شد؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که دولت آمریکا، ظرف ربع قرن گذشته، تلاش و برنامه‌ریزی بی‌شائبه‌ای انجام داده است تا تنها نخبگانی در کشورهای آمریکای لاتین به قدرت برسند که از سیستم اقتصاد نولیبرالی و بازار آزاد حمایت می‌کنند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن افراد و احزاب ملی‌گرا و چپ و در کل، مخالف سیاست اقتصاد نولیبرالی به کار گرفته است. در این راستا، بی‌ثبات‌سازی دولت‌های چپ و ملی‌گرا در کشورهای هدف، از مهم‌ترین مکانیزم سیاست ترویج دموکراسی در منطقه آمریکای لاتین بوده است؛ سیاستی که در تمام دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا پیگیری شد و پس از مرگ وی نیز ادامه یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The United States and Promotion of Democracy in Latin America: The Case of Venezuela

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sabouri Nejad
  • Akram Taha
چکیده [English]

Democracy promotion is one of the most important US strategies after the cold war to keep its dominance and influence in Latin America. Accompaniment and the appropriateness of this policy with the formation of the third wave of democratization caused American politicians to use it as a tool to promote their plans in the region. By considering democracy promotion (William Robinson’s view) in Latin America with focus on Venezuela as its basis, this article tries to investigate on the basis of what criteria and mechanisms has US applied democracy promotion to Latin America? The results of this study show that over the last quarter, US government has made endless efforts and planning in Latin America to let those elites, who agreed with neoliberal economic system and free market, come to power. Therefore it tried to prevent people, groups, nationalist and left-wing parties and totally, those who opposed neoliberal economic system from coming to power. To this end, destabilization of left and nationalist governments in the target countries was of the most important mechanisms in democracy promotion policy in Latin America; A policy which was pursued during all Hugo Chavez administration and even after that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • promotion of democracy
  • the National Endowment for Democracy
  • United States Agency for International Development
  • Venezuela