تقابل خشونت هژمونیسم و تروریسم در عراق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی تربیت مدرس

چکیده

چکیده
تحولات اخیر در کشورهای خاورمیانه عربی و به‌ویژه عراق، موجب شده است تا این منطقه حساس و بحران‌زا بیش از گذشته موردتوجه نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل قرار بگیرد؛ اما آنچه در بحرانی شدن اوضاع منطقه بیشتر مؤثر شده، گسترش اقدامات خشونت‌آمیز تروریستی گروه‌های رادیکال اسلام‌گرا و حضور نظامی و اقدامات خشونت‌بار هژمونی آمریکا برای تقابل با این پدیده است. بر این اساس، بررسی و تحلیل تروریسم و هژمونیسم و نقش این دو پدیده در هم‌افزایی یکدیگر، نیاز ضروری برای تبیین مسائل فراروی منطقه خاورمیانه است و سعی این پژوهش بر آن است تا چهره ژانوسی حاصل از تعاطی و تقابل این دو پدیده را ارزیابی کند. به تعبیر بهتر، آنچه این پژوهش به بررسی آن خواهد پرداخت، «روند پژوهی» علت رشد و گسترش تروریسم در خاورمیانه عربی با تمرکز بر نسبت‌سنجی هژمونیسم و تروریسم در کشور عراق است. مقاله حاضر، ضمن بهره‌گیری از روش‌های توصیفی، تاریخی، تحلیلی و با استناد به داده‌های آماری این فرضیه را بررسی خواهد کرد که: «به نظر می‌رسد رشد و گسترش تروریستم در منطقه خاورمیانه عربی، حاصل کاربست عنصر خشونت آشکار و پنهان در رویکرد ثبات هژمونیک آمریکا در این منطقه بوده است». بدین ترتیب، مقاله حاضر با استناد به آموزه‌های نظریه «ثبات‌هژمونیک» می‌کوشد تا به نسبت‌سنجی «منظری» هژمونیسم و تروریسم در خاورمیانه بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Confrontation of Violence of Hegemony and Terrorism in Iraq

نویسندگان [English]

  • Shahrouz Shariati 1
  • Akram Mirzadeh 2
چکیده [English]

Abstract
The recent developments in the Arabian Middle East countries particularly Iraq have attracted the attention of international relations observers but what has turned the region into an explosive situation is the expansion of terrorist activities of radical Islamic groups and the military presence and violent and hegemonic measures of the United States in confronting the phenomenon. On this basis, the examination and analysis of terrorism and hegemonic suppression of it and the role of these two phenomena in intensifying each other needs to be explained because it is one of the important problems in the Middle East today. The paper attempts to evaluate the picture and outcome coming out of the interaction and confrontation between terrorism and iron hand suppression of it. In fact the paper wants to examine the causes of growth and expansion of terrorism in the Arabian Middle Eat with emphasis on relations between hegemonic suppression of terrorism and terrorism in Iraq. The article takes the help of historical descriptive, analytical method and statistics to prove the hypothesis. The finding of the study shows that the growth and expansion of terrorism in the Arabian Middle East is the product of employing explicit and implicit violence by the United States hegemonic stability strategy and the relation between hegemonic stability and terrorism in Middle East is evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Hegemony
  • hegemonic stability
  • Iraq
  • USA