تجزیه و تحلیل روابط روسیه و ترکیه بر اساس تئوری لیبرالیسم( 2014-2002 )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

چکیده روابط روسیه و ترکیه از آغاز قرن 21 و به‌ویژه پس از به‌قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه از سال 2002، با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو بوده است. با توجه به گسترش روابط این دو کشور، این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا گسترش روابط اقتصادی میان روسیه و ترکیه در فاصله سال‌های 2002 تا 2014 به توسعه مناسبات سیاسی دو کشور منجر شده است؟ طرح این سؤال از یک مبنای نظری برخوردار است؛ به این معنی که یکی از مفروض‌های اصلی نظریه لیبرالیسم آن است که وابستگی متقابل اقتصادی باعث همکاری سیاسی می‌گردد. پاسخ این مقاله به سؤال اصلی که در قالب فرضیه مطرح شده و به شیوه توصیفی - تحلیلی بررسی می‌شود، آن است که طی سال‌های 2002 تا 2014 روابط اقتصادی ترکیه و روسیه، رشد چشمگیری داشته و به موازات آن، همکاری سیاسی میان دو کشور نیز توسعه یافته است؛ اما همگرایی سیاسی ترکیه و روسیه، کمتر از همکاری اقتصادی آن‌ها تأثیر پذیرفته؛ بلکه بیشتر متاثر از متغیرهایی غیر از عامل اقتصاد و تجارت بوده است. بررسی این فرضیه ما را به این نتیجه می‌رساند که در تجزیه و تحلیل مناسبات کشورها نمی‌توان از یک رهیافت نظری بهره گرفت؛ بلکه بر اساس دیدگاه «اجماع پژوهش» باید از رهیافت‌های مختلفی در تحلیل روابط کشورها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relations of Russia and Turkey on the Basis of Liberalism Theory (2002-2014)

نویسندگان [English]

  • mahboobeh roohi 1
  • nozar shafiee 2
چکیده [English]

Abstract The relations between Russia and Turkey expanded considerably from the beginning of 21th century particularly after coming into power of Justice and Development Party (AKP). Taking into consideration the expansion of relations between the two, the present paper wants to answer this question whether the expansion of economic relations between Russia and Turkey between 2002 to 2014 have led to expansion of political relations between the two? This question is based on one of the main assumption of liberalism theory i.e. economic interdependence leads to political cooperation. The underlying hypothesis of the article which is examined by a descriptive analytical method is that between 2002 to 2014 the economic relations between Turkey and Russia has had a noticeable growth and parallel to that the political relations between the two expanded but political integration has received lesser impact from political cooperation. The political integration has been influenced from variables other than economy and trade. The examination of the above hypothesis shows that in analyzing the ties between the countries one cannot rely on one theoretical approach but a collection of different approaches should be used to analyze their relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Foreign Relations
  • Interdependence
  • cooperation
  • liberalism theory