بررسی فعالیت های شورای ناتو - روسیه فراز و فرودها در همکاری های ناتو و روسیه از آغاز روابط تا پایان سال 2009

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 (esmaeilshafiee@yahoo.com) استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

2 (payam_jahangiry@yahoo.com) . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

روابط سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و جمهوری فدراتیو روسیه بعنوان دو بازیگر عمده ی صحنه ی روابط بین الملل از اهمیت زیادی برخوردار است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ناتو به عنوان بزرگترین و مهم ترین پیمان سیاسی و نظامی روابط خود را با جمهوری فدراتیو روسیه -وارث ابر قدرت شوروی سابق - در قالب شورای ناتو روسیه آغاز کرد. روسیه ضمن داشتن نگرانی های جدی از ادامه ی بقای ناتو و گسترش آن به شرق تصمیم گرفت با ناتو همکاری کند و با حضور خود در این سازمان از وقوع تحولات به زیان منافع خود جلوگیری کند. به رغم این که روسیه دیگر نظام سیاسی اقتصادی کمونیستی ندارد اما
کشور های اصلی تشکیل دهنده ناتو به ویژه ایالات متحده آمریکا از پتانسیل بالقو هی روسیه برای تبدیل به یک قدرت جهانی آگاه هستند و همین امر موجب بدبینی ناتو به روسیه گردیده است. با وجود این اختلافات موضوعات بین المللی و حوزه هایی هستند که ناتو و روسیه دارای منافع و دیدگاه مشترک می باشند؛ مانند تروریسم، گسترش سلاح های کشتار جمعی، بنیادگرای اسلامی و مبارزه با ناسیونالیسم افراطی و ناآرامی های قومی مذهبی و همین امر زمینه ی تشکیل شورای ناتو -روسیه را فراهم نموده است. هدف مقاله ی حاضر بررسی فراز و فرود های روابط ناتو و روسیه می باشد. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی اسناد منتشر شده در پایگاه رسمی ناتو و دیدگاه صاحب نظران به اختلافات و اشتراکات روسیه و ناتو می پردازد و این واقعیت را بیان می کند که روسیه و ناتو برای مقابله با چالش های بین المللی و ابعاد جدید تهدیدات امنیتی در قرن بیست و یکم ناگزیر به همکاری با یکدیگر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Activities of NATO-Russia Council: Ups and Downs in the Cooperation of NATO and Russia from the Beginning till 2009

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Shafiee 1
  • Payam Jahangiry 2
چکیده [English]

The relations of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and Russian Federation as two prominent political actors in international relations are of great importance. After the disintegration of the Soviet Union، the NATO as the biggest and most important politico-military organization started its relations with Russian federation as the inheritor of the former Soviet Union within the framework of NATO-Russia Council. Despite Russia's serious concern about the survival of NATO and its expansion towards East، it decided to cooperate with NATO in order to prevent development detrimental to its interests. Although Russia does not have Communist political and economic system، yet the important countries which comprise NATO are aware of the high potential which Russia has to become a world power and this has caused suspicion of NATO towards Russia. Despite these differences there are international issues and areas which NATO and Russia have common interests and these brings them together. These issues are terrorism، the expansion of weapons of mass destruction، Islamic fundamentalism، and fight against extremist nationalism and ethno-religious unrest. The above common issues have prepared ground for the formation of NATO-Russia Council. The aim of the present article is to examine the vicissitudes and fluctuations of NATO and Russia's relations. The article by a descriptive analytical method and by examining the document published by the official website of NATO and the viewpoint of the observers points out the commonality and differences between Russia and NATO. The finding of the study shows this reality that Russia and NATO should inevitably cooperate with each other if they want to face the international challenges and the new aspect of security threats

کلیدواژه‌ها [English]

  • NATO
  • Russia Council
  • Russia relations
  • expansion of weapons of mass destruction
  • extremist nationalism
  • ethno
  • religious unrest
  • Islamic Fundamentalism