دیپلماسی انرژی اسرائیل: مبانی و اهداف منطقه ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان

چکیده

چکیده
کوشش برای افزایش امنیت همواره مهم ترین دغدغه سران رژیم اسراییل بوده است. حفظ امنیت به مثابه یک نیاز حیاتی و یکی از مهم ترین نگرانی های تل آویو از مهم ترین اولویت های سیاست خارجی آن است. یکی از ابزارهای که می تواند تا حدودی به رفع تهدیدات امنیتی این رژیم کمک نماید، دیپلماسی انرژی فعال برای کاهش مخاطرات امنیتی و بهبود امنیت انرژی است. با توجه به این که رژیم صهیونیستی از دیپلماسی انرژِی در جهت ارتقای جایگاه منطقه ای و رفع یا تقلیل تهدیدات امنیتی خویش بهره می جوید، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که مبانی و اهداف دیپلماسی انرژی رژیم اسراییل در محیط منطقه ای چیست و این کشور چگونه از دیپلماسی انرژی برای بهبود امنیت و ارتقای جایگاه منطقه ای خود بهره می گیرد؟  یافته های این تحقیق نشان می دهد دیپلماسی انرژی رژیم اسراییل در سه محیط منطقه ای خاورمیانه، اوراسیا و مدیترانه فعال بوده و در هر یک از سه محیط فوق اهداف خاص و معینی را دنبال می کند. فصل مشترک اهداف تل آویو در هر سه محیط، تأمین انرژی، ارتقای جایگاه منطقه ای، کاهش دغدغه های امنیتی و کسب مشروعیت سیاسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Israel's Energy Diplomacy: Principles and Regional Objectives

چکیده [English]

Abstract
The quest for increasing security has always been the main preoccupation of Israeli regime. Maintaining security is therefore, one of the most important concerns for the Zionist regime and the most important foreign policy priority. One of the ways which partially can help this country to face security threats is active energy diplomacy and Israel actively uses energy diplomacy for improving its place and removes or decreases the security threats. The present article wants to answer this question that what are the principle and objectives of Israel energy diplomacy in the region and how this country makes use of energy diplomacy to improve her security and regional place. The finding of the study shows that Israel energy diplomacy has been active in three geographical region viz. the Middle East, Eurasia and Mediterranean and in each of the three regions pursues particular objective proportionate with the situation. The common objectives in all the three regions are gaining a better political place, getting secure supply of energy by diversifying the sources, reducing security threats and gaining political legitimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy diplomacy
  • energy Security
  • Israel
  • Security
  • Political Legitimacy