نقاط اشتراک ایران و آمریکای لاتین در تقابل با سیاستهای آمریکا : بررسی موردی برنامه هستهای ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقاله حاضر تلاش میکند ضمن بررسی روند تاریخی روابط ایران و آمریکای لاتین و تاکید بر اشتراکات آن ها، علت حمایت این کشورها از برنامه هسته ای ایران و نیز دلایل مخالفت آمریکا با برنامه هسته ای ایران و سیاسی بودن آن را مورد بحث قرار دهد .تشابهات بین ایران و امریکای لاتین از قبیل نفی استکبار، مبارزه باظلم و ستم و نفی هژمونی آمریکا، باعث شد تا ایران و آمریکای لاتین در مجامع بین المللی به حمایت از یکد یگر عمل کنند. آمریکا تلاش فراوانی برای همسوکردن کشورهای آمریکایلاتین در فشار علیه برنامه هسته ای ایران انجام داد. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که کشورهای آمریکای لاتین به دفعات یا در قالب گروه آلبا 1 و جنبش عدم تعهد 2، بیانیه یا در قالب کشورهای مستقل و ع ضو شورای امنیت، رأی موافق در حمایت از برنامه هسته ای ایران صادر کردند .به نظر میرسدکشورهای آمریکایلاتین به این موضوع واقف اند که علت مخالفت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، کاملاً سیاسی و در راستای منافع ملی ایالات متحده است و رفتار آمریکا با کشورهای آمریکای لاتین نیز از همین جنس است . لذا با وجود ادعاهای آمریکا، مقاله حاضر تلاش خواهد کرد ضمن اشاره به مواردی که سیاسی بودن رفتارهای امریکا را ثابت می کند، نشان دهد که برخورد جهان غرب به سردمداری آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران صرفاً سیاسی است و کشورهای امریکای لاتین نیز در این مساله با ایران هم نظر بوده و به همین دلیل از برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Commonality of Iran and Latin America in Confrontation with the United States Policies: the Case Study Nuclear Programme of Iran

چکیده [English]

The present article attempts to examine the historical process of the relations of Iran and Latin America with emphasis on their commonalities, the causes for their support of nuclear programme of Iran and also the reason of the United States opposition to Iran’s nuclear Programme. The commonalities between Iran and Latin America like negation of Imperialism and the United States hegemony, opposition to repression and tyranny led to cooperation and mutual support of Iran and Latin America in international forums. The United States made tremendous effort to get the support of Latin American countries in its pressure against nuclear programme of Iran but what happened was that the Latin American countries in most occasions supported Iran’s nuclear programme either in ALBA grouping, non-aligned movement, in United Nations security council or as independent countries. It seems that the Latin American countries have realized that the opposition of the United States to Islamic Republic of Iran is completely political and in the direction of the United States interests. Also the relation of the United States towards the Latin American countries has similar nature. Thus the present article contrary to the claim of the United States intends to substantiate the fact that the attitude of the Western world led by the United States towards the nuclear programme of Iran is exclusively political and there are instances which prove that the United States attitude is political. The Latin American countries share this view with Iran and for this reason they have supported Iran’s nuclear programme.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Latin America
  • Non
  • Aligned Movement
  • nuclear programme of Iran
  • confrontation with America