دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات زِیر مورد تأیید هیدت تحریریه مجله قرار گرفته و در شماره آینده به چاپ خواهد رسید.

پژوهشی

1. نوسازی تمدن‌اسلامی در عرصه بین‌الملل ، برمبنای آراء واندیشه‌های عرفانی امام‌خمینی (ره) در شکل‌گیری انقلاب‌اسلامی‌ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

10.30495/pir.2022.1950263.3443

محمدرضا شمشیری؛ منصور شفیع زاده


2. ریشه‌یابی دلایل مقابله عراق با انزوای عربی سوریه (2011-2021)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30495/pir.2022.1951395.3447

محمد رضا دهشیری؛ علی شمس آبادی